Myslím, že jsem se v minulém životě toulala někde mezi herbářem a laboratorním sklem (věříte v minulé životy a takovou tu nenáhodnou provázanost se současností?). Od mala mě fascinuje lisovat květiny a listy mezi průklepákem zatíženým hromadou knih a taky zkumavky! Vždycky mě bavilo hrát si na „Marii Curie-Skłodowskou“. První potkávačku s herbářem si pamatuju naprosto přesně, potřebovala ho sestra do školy. Nikdy jsem neměla vlastní herbář. Měla bych to napravit. Cestu k živým rostlinám jsem si však našla.