zdroj
Duše, srdce a tělo, takto jsme je nazvali,
jsou v lásce neoddělitelné a rozdělené,
ale každé s každým nerozlučně spojené,
jedno vyznamenané a ostatní zahanbené není,
ale planou, podnícené plamenem a žárem v pevném spojení.
Nemohou milovat ti, kdo jen tělo vydávají
a srdce drží nevydané, ani ti, kdo hledají pouze přednosti duše
a stráží si tělo. Láska požaduje dávat vše.
Její rozsah je vysoký jako nebe, jako oceán, tak rozsah hluboký má,
rozlehlý jako oblast vzduchu nebo jako dráha, kde planeta obíhá. 
Alfred Austin