zdroj
Pospěš si, písni moje
a řekni lásce mé,
že i přes nepokoje
mé srdce radostné

dokáže rozptýliti,
co lásce škodí jen,
když nedůvěru cítí.
Hle, nastal velký den!

Teď v písni radost nová
se vzbouzí v šťastné hře
jak píseň skřivánkova,
když pod nebem se stře.

Pospěš si, písni skromná,
probuď v ní naději,
ať bez výčitek pozná,
že vděčně přijmu ji.

Paul Verlain