zdroj
Když jsme se loučili –
na léta zřejmě –
žalem jak opilí,
s pláčem a němě,
tys měla zkřehlou pleť,
ústa kus ledu:
to byla předpověď
pro příští bědu.

Já v ranní rose stál,
záblo mě čelo,
jako bych prožíval,
co přijít mělo.
Kdeže tvé sliby jsou,
tvá věrnost ryzí?
Dnes pověst pochybnou
tvé jméno sklízí.

Tvé jméno provází
posměch a hana,
jak mě vždy zamrazí,
má milovaná!
Nevědí, že jsem znal
tebe kdys zblízka,
a mně se dál a dál
po tobě stýská.

Žes byla má milá,
čeho mi líto,
jak jsi mě zranila,
v srdci mám skryto.
Kdyby tě osud svál
po létech ke mně,
jak by tě přivítal?
S pláčem a němě.
Georg Gordon Byron