Po čem? 

No přece po Vánocích.

Jak dlouho se na ně děti těšily a ptaly se, kdy už budou.

A já jim pořád říkala, proč chcete, aby už byly? Vždyť pak to tak rychle uteče, že se musíte těšit zase znovu! 

A uteklo.

Jsou fuč. Jen stromek a výzdoba nám je ještě připomínají. 

Pod ním rozbalené dárky a sypající se jehličí.

Stůl už místo salátu a slavnostního prostírání, zdobí jen zbytky cukroví