Národní park Biebrza chrání rozsáhlá a téměř nezměněná údolí rašelinišť s jedinečnou rozmanitostí druhů rostlin, ptáků a dalších zvířat. Národní park Biebrza se rozprostírá na území necelých šedesáti tisíc hektarů na severovýchodě Polska. Byl založen v roce 1993 a je největším polským národním parkem.

Park byl založen jako jeden z 23 polských národních parků. Roku 1995 byl zapsán na seznam ramsarských mokřadů. Je rovněž veden jako Světová biosférická rezerwace (USNECO). Dne 19. dubna 2020 zasáhl téměř 6 000 ha požár, jehož hašení trvalo několik dní.

Foto: Cezary werpachowski, BbPN

 Parkem protéká řeka Biebrza. V parku se nachází nedotčená rašeliniště, lesy i písečné duny. Krajina je tvořena především bažinatými oblastmi bohatými na nejrůznější faunu a floru. Je zde mnoho vodních, bahenních a dravých druhů ptáků, z nichž většina v parku i hnízdí. Po jarní oblevě se řeka Biebrza vylije z břehů v rozmezí několika kilometrů.

V té době se tady objevují tisíce tažných ptáků. V údolí řeky žije největší počet losů v Polsku, narazit tu můžete i na vlky, bobry a vydry.

Foto: Jarosław Stepaniuk

Biebrzanský park je ideálním místem pro nekrvavý lov s kamerou a mikrofonem. Správa parku s velmi pěknou multimediální expozicí sídlí u železniční stanice v obci Osowiec.
V národním parku můžete využít 18 pěších tras o celkové délce více než 500 km, 3 vodácké kajakové trasy na řekách Biebrza (146 km), Jegrznia a Ełk (72 km) a Augustowský kanál (34 km), 3 cyklotrasy (148 km) a 8 přírodních stezek.
Nadmořská výška údolí činí pouhých 112 m n.m. Údolí řeky Biebrzy vzniklo v dobách ledových a je vyplněno několikametrovou vrstvou rašeliny. Dělí se na tři části: severní, střední a jižní. Řeka Biebrza (150 km jejího toku se nachází na území parku) se vlévá do řeky Narew.

Mokřady na řece Biebrza v národním parku

Klima je drsnější – oblast Biebrzy je jednou z nejchladnějších částí Polska – sníh zde zpravidla leží 80 – 110 dní, vegetační období je nepřekračuje 190 dní. Léto je krátké a teplé, zima mrazivá a dlouhá, největší množství srážek připadá na červenec a srpen.

Flóra – většinu porostů tvoří vrby a břízy, často i zakrslé, dále olše bahenní a na bývalých dunách rostou borovice. Na rašeliništích najdeme samozřejmě flóru především severskou.