Naposledy jsem Vám psala o jedné krásné duši, která žije v domečku s duší.
Pamatujete?

Pokud jste se mezi řádky ještě nepotkali s usměvavou tváří na níž se pohupují hluboké hnědé oči, můžete si to kouzelné setkání prožít tady. Vy, kteří jste si …