Hnízdo orlů nejmenších se nachází na velké borovici v národním parku Sierra de Guadarrama na jeho madridské straně v hustém borovém lese v nadmořské výšce asi 1400 metrů. Orel nejmenší je v této oblasti spolu se supem černým nejhojnějším lesním dravcem. Populace se odhaduje v čele údolí Lozoya asi na 20-30 párů. Toto hnízdo je známé od roku 2002 a od té doby je nepřetržitě obsazováno.
Webkamera je partnerstvím národního parku Guadarrama, a ornitologické společnosti SEO / BirdLife, která zajišťuje online přenos z hnízda.

Poslední dny jsme byli v přímém přenosu svědky agrese staršího orla v hnízdě v N.P. Sierra de Guadarrama. S emocemi jsme sledovali vývoj mláďat tohoto krásného dravce.
Toto chování, nazývané bratrovražda (kainismus), je velmi běžné u mnoha dravců a dalších skupin ptáků. Ve skutečnosti je orel nejmenší považován za „fakultativně bratrovražedný“ druh. Největší mládě napadá menšího sourozence, zvláště když je nedostatek potravy nebo rodiče nemohou sehnat dostatek potravy.
Normálně tyto epizody bohužel končí smrtí jednoho nebo více kuřat. Matka nebo otec obvykle nezasahují, protože je to přirozené chování a slouží také k tomu, aby každý rok přežilo alespoň jedno silné mládě. Kuře, které se nedostane dopředu k potravě, zemře na pády při pokusu o útěk, hladem nebo agresí. Mrtvé mládě v hnízdě může zkonzumovat jeho sourozenec a/nebo samice, nebo jej z hnízda vyjmou a vyhodí.

Toto hnízdo je ornitology kontrolováno 20 let a pouze dvakrát přežila dvě mláďata. SEO/BirdLife nebo Národní park nezasahuje nikterak do hnízdění orlů. Ve skutečnosti dělají všechna nezbytná opatření, aby instalace kamer vůbec nerušila hnízdění. Hlavním cílem SEO/BirdLife s projektem «Birds Live» je, abysme všichni mohli zdarma a ze svých domovů vidět život ptáků v jejich přirozeném prostředí.
Hnízdo, které má SEO/Birdlife s webovou kamerou v národním parku Guadarrama, nám každý rok poskytuje údaje o datu úmrtnosti kuřete B, které je dále od průměru. Během sezóny 2019 zemřelo kuře B ve věku 16 dnů. Měli jsme údaje o 19denní úmrtnosti publikované Casado et al. (2008). V letošním roce se tento věk opět zvýšil a dosáhl neobvyklého věku 23 dnů života kuřátka.
U orlů nejmenších je výrazný reverzní sexuální dimorfismus (RSD). Samec je mnohem menší než samice. Samce tohoto páru lze poměrně dobře odlišit od samice díky menší velikosti a např. výrazně tmavší barvě na hřbetě, okrové na temeni a přítomnosti černějších peří (slz) na hrudi na světlém pozadí. Samice má na krku jakousi náprsenku.
U orlů nejmenších provádí inkubaci vajíčka (37-40 dní) převážně samice, zatímco samec se věnuje lovu a poskytování potravy. Od poloviny do konce srpna se samice věnuje rekonvalescenci, mláďata jsou sama v hnízdě a pojídají kořist od samce, který zůstane na území s mláďaty až do poloviny září a naučí je létat, lovit. ..

Nejčastější je snůška dvou vajec a v této oblasti je nejčastější, že jedno ze dvou narozených mláďat uletí. I když není neobvyklé, že v některých hnízdech vylétají dvě mláďata. V této oblasti probíhá hnízdění po celý květen a kuřata obvykle vylétají v červenci nebo začátkem srpna.
Tento druh je považován za fakultativně bratrovražedný, to znamená, že starší bratr přežívá, buď aktivním snižováním snůšky (útoky), nebo pasivně (hromadění, vypadávání mláděte z hnízda). Toto je přirozené a velmi běžné chování v populaci druhu v Sierra de Guadarrama, a proto, pokud k němu dojde, nebudou v hnízdě přijata žádná opatření. Jedná se o druh v příznivém ochranářském stavu, a proto nevyžaduje zvláštní ochranářská opatření, jako je dokrmování nebo odstraňování kuřat z hnízda.
V současné době v oblasti neexistuje žádný kroužkovací program ani studium, které by to vyžadovalo. Z tohoto důvodu nebudou mláďata narozená v tomto hnízdě kroužkována. Je důležité poznamenat, že se jedná o transsaharský stěhovavý druh. V oblasti rozmnožování zůstávají přibližně šest měsíců (duben až září), přičemž dva měsíce stráví na svých migračních cestách dlouhých asi 3 000 kilometrů a přibližně čtyři měsíce ve svých zimovištích v otevřených savanách afrického Sahelu.

Hnízdění 2022

První vajíčko samička položila 3. května, druhé 7. května.
První mládě se vylíhlo 11. června, druhé 13. června
6. července došlo k usmrcení mláděte sourozencem

Online přenos z hnízda:

Orel nejmenší – webkameraVideozáznamy:

VAROVÁNÍ!!! Videozáznamy mohou být pro citlivé lidi drastické!

Nejstarší napadne svého sourozence a po několika minutách intenzivního klování a trhání je vážně zraněn.

Samice strávila noc venku. Starší z kuřat se probudí, vyprázdní se a vrátí se ke svému sourozenci, který se zdá být netečný.Pár hodin po úhynu malého mláděte, již oklovaného starším, se samice připravuje na krmení prvorozeného jeho zbytky. Šokující snímky, které ukazují, že když dojde k bratrovraždě, použije se všechno. Smrt jednoho může být spásou druhého.

Zdroj: seo.org, videozáznamy