Mladý orel bělohlavý E9 z hnízda Harriet a M15 na Floridě poté co vypadl při skoku na větev z hnízda se vrátil na pastvinu 15.3.2017

E9 oficiálního rozvětvení dosáhl 6.3.2017 v 6:29 K náhodnému opeření došlo 14.3.2017 07:22. 15.3.2017 byl E9 spatřen na větvi na západní pastvině. Po návštěvách různých stromů a míst se E9 vrací do hnízda v 19:05 hod následuje krmení.

Videozáznamy

Videozáznamy od pozemní fotografky wskrsnwings