Vzdělávací středisko pro rehabilitaci a zachování gorily se nachází v blízkosti přírodní rezervace Tayna v Demokratické republice Kongo. Jejich posláním je péče o zachráněné východní (Grauerovy) gorily a podpora ochrany divokých goril a jejich prostředí prostřednictvím spolupráce s konžskými komunitami. GRACE se stará o osiřelé gorily s cílem znovu je uvést do přírody. Organizace také spolupracuje s místními komunitami na podpoře ochrany lesů a udržitelného obživy a na podpoře mírového soužití mezi lidmi a gorilami.

Jsou v GRACE nějaká mláďata severní gorily?

Nejmladší je pětiletá gorila samička jménem Lulingu. Grace v současné době nemá mláďata, což je obvykle dobrá věc, protože to znamená, že je to už nějakou dobu, co dostali nového sirotka. Většina sirotků je mladších 3 let, když přijdou na GRACE, což je před věkem, kdy by byli odstaveni od své matky. Kdykoli dorazí nová gorila, představuje to ztrátu pro zachování, protože byla zabita rodina sirotků.

Jak se GRACE obvykle upozorní na osiřelé severní gorily?

Autorita divoké zvěře je často zakončena příslušnými členy komunity, kteří se dozvědí o gorilách držených buď ve vesnici, nebo častěji v těchto dnech, o ozbrojené skupině. Obvykle jsou dospělé gorily zabíjeny kvůli jídlu, potom jsou mladí zajati a lidé se je snaží nelegálně prodat. Gorily jsou velmi citlivá zvířata, jak fyzicky, tak psychologicky, takže většina mladých goril umírá krátce po zajetí. Ti, kteří žijí dost dlouho na to, aby byli zachráněni, přicházejí na GRACE.

Jak vypadá typická cesta zachráněného sirotka?

GRACE se nachází v odlehlé oblasti, takže gorily obvykle přilétají letadlem, protože pozemní cesta by pro ně byla příliš náročná. Jakmile se dostanou na GRACE, spárujeme je s lidským pečovatelem, který poskytuje péči 24/7, zatímco sirotek se podrobuje zdravotním zkouškám a je v karanténě, dokud se jejich zdraví nestabilizuje. Jakmile je mládě připraveno, dostane se do skupiny goril, kde starší samice přijme mládě jako své. Samice nebude mít k dispozici mléko, takže pečovatelé GRACE budou i nadále nabízet mláďatům mléko. Náhradní maminka však nese všechny ostatní povinnosti pro kojence, jako je jejich nošení, spaní s nimi a jejich ochrana ve skupině.

Jaké další přístupy používá GRACE k ochraně severních goril?

GRACE také pomáhá chránit divoké gorily předním terénním průzkumem, ochranářským vzděláváním a iniciativami s místními komunitami, které chrání stanoviště divokých goril a poskytují udržitelné alternativy škodlivému chování, jako je lov a těžba dřeva z lesa.

Gorila východní

Je největším zástupcem čeledě hominidů. Hmotnost samce dosahuje 150 až 200 kg, samice pouhých 120 kg. Má celkově robustní tělo, široké čelistní oblouky, poměrně krátkou ramenní kost a dlouhou klíční kost, nozdry hranaté a nahoře výrazně orámované. Samci mají dlouhé a ostré špičáky. Srst má rovnoměrně dlouhou, obličej a hruď je černé barvy, jinak mají srst barvy od modročerné do hnědošedé. Zvířata žijící vysoko v horách mají srst delší.
Hlavní potravou goril jsou listy, výhonky a stvoly, ovoce, kořínky, měkká kůra a houby. Příležitostně gorily sbírají mravence a různé bezobratlé. Denně stráví zhruba 30 % času krmením, 30 % hledáním potravy a 40 % odpočinkem. Všichni primáti mají složité vzory komunikaci. Gorily jsou známé použitím hlasu pro vzájemnou komunikaci jak ve své skupině, tak při setkání s cizí tlupou. Mimo to ještě velkou roli zde sehrávají pohyby těla a výrazy obličeje, jako i hmatová a čichová komunikace.
Samec se páří se všemi svými samicemi. Estrální cyklus samice, která vlastní akt páření zahajuje, trvá 28 dnů. Po 8,5 měsících březosti se rodí mládě, o které se matka stará asi 3 roky. Při výchově a učení mláďat vypomáhají i druhé samice. Po zabřeznutí přestane samice ovulovat po 3 až 4 roky. Přestože se dožívají v přírodě 40 až 50 let, průměrně samice vychová do dospělostí jen asi 3 až 6 potomků. Samice dospívá až v 10 létech, samci ještě později. Dospělí samci i samice většinou rodnou skupinu opouštějí a žijí několik let osamoceným životem, než se jim podaří sestavit nějakou novou a mohou se tak začít pářit.

Gorily žijí v rodinných skupinách (tlupách), které vede nejsilnější samec, někdy je ve skupině samec jediný. Dále jsou s ním jeho samice a nedospělí potomci. Za soumraku se skupina uloží k odpočinku do hnízd z větví, které si stavějí na zemi nebo na nízkých stromech. Samice sdílí hnízdo se svým současným mládětem.
Každá skupina se potuluje ve svém domovském areálu o rozloze 400 až 800 hektarů, který se vyjma centrálního jádra může zčásti překrývat s areály sousedních skupin.
Dominantní stříbrohřbetý samec je otcem většiny nebo všech mláďat ve skupině. Samec upoutává pozornost říjících se samic náznaky krmení, houkáním, bitím se v prsa, boucháním rostlinami, výskoky a kopanci. Je nepravděpodobné, že by samice přešla k jinému samci, pokud by její druh nebyl zabit. Mládě zůstává s matkou až do jejího příštího porodu asi po čtyřech letech.
Jako další prostředek k zastrašení útočníka může samec použít houkání, jestliže jeho štěkot nestačí. Stojí pak vzpřímeně, bije částečně sevřenými pěstmi do prsou (holá kůže tam zesiluje zvuk) a hází na vetřelce vegetaci. Jestliže i toto selže, může na něj zaútočit s ohromným řevem, údery rukama, kopanci a kousáním.
Přirozených nepřátel, vyjma člověka, gorily nemají. Od září roku 2016 je na seznamu kriticky ohrožených druhů.Její populace se v posledních dvaceti letech snížila v důsledku ilegálního lovu o 70 %.

Online přenos:

Gorily – lesní koridor, Centrum GRACE, Kasuga

Videozáznamy:

Gorily v přírodní rezervaci

Ospalá gorila zblízka

Gorila se krmí vegetací

Tři gorily odpočívají

Gorily relaxují

Tlupo goril v koridoru

Číst dál