Město Bílina a jeho okolí je známo nejen těžbou uhlí a Bílinskou kyselkou. Můžete se zde kochat i zajímavými historickými památkami, turistickými stezkami a krásnými výhledy z některých kopců.

Autobusové linky

Základní dopravní obslužnost je na Bílinsku zajištěna díky rozhodnutí Rady Ústeckého kraje již z roku 2007. Speciálně pro Bílinsko došlo k uzavření dodatků smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě. Kromě Bílinska je tak zajištěna příměstská autobusová doprava mezi obcemi i v přilehlé oblasti Teplic a České středohoří – západ. Pro Bílinsko byly uzavřeny dodatky ke smlouvám s Dopravním podnikem měst Most a Litvínova, dále s DP Mladá Boleslav, Chomutov a Jirkov.

Http://www.idos.cz

Silniční síť

Nejdůležitější dopravní tepnou, která prochází Bílinou, je silnice I/13 spojující Teplice, Bílinu, Most a Chomutov. Uvažuje se o zrychlení provozu na 110 km/h, namísto dosavadních 90 km/h.

Železniční trať

Město Bílina leží na tzv. podkrušnohorské magistrále vedoucí přes Teplice, Bílinu a Most do Chomutova. Zajímavým výletem je například jízda vlakem z Chomutova na Bílinu. Projedete několika stanicemi až vlak zabrzdí ve stanici Želenice nad Bílinou, ležící na kraji města. To je na této trase výjimka, neboť téměř polovina stanice se nachází mimo města. Dále pokračuje vlak do Bíliny. Když je trať ve stejné výšce se silnicí č. 13, odděluje železniční trať a silnici pouze řeka Bílina a přes silnici můžete vidět skálu Bořeň. Z nádraží se můžete vydat po turistické stezce na tuto dominantu Bíliny a okolí, ze které je úžasný kruhový výhled na České středohoří a okolí.

Http://www.idos.cz

Pěšky a na kole

Pro milovníky bicyklů je výhodou, že Bílinsko je protkáno mnoha málo využívanými silničkami, účelovými cestami, které jsou štědré na stoupání i sjezdy, ale také na spoustu krásných výhledů. Můžete se napojit na značené cyklotrasy, vedoucí například krajinou pod Milešovkou, údolím řeky Bíliny z Trmic do Ústí nad Labem a další.

Rovněž pro pěší turistiku je Bílinsko vhodné. Nejvíce turisty přitahuje naučná stezka Bořeň, Audio stezka. Doporučit lze také výlet do lázní Kyselka, v jejichž okolí lze absolvovat příjemné procházky.

The post Jak cestovat po Bílinsku appeared first on Poznejte Bílinsko a okolí.