Uzavření kamenných obchodů mělo za následek nárůst online nákupů. Velký počet lidí nakupovalo výrobky na internetu, včetně domácích spotřebičů. Je dobré vědět co přesně je na energetické štítku, v tomto článku vysvětlíme označení na kuchyňských digestořích.

Energetické štítky jsou nejužitečnějšími pomocníky při výběru domácích spotřebičů. Na energetickém štítku domácího spotřebiče najdete údaje o jeho energetické třídě, spotřebě, hlučnosti a například také kapacitě nebo účinnosti.
I pří výběru odsavače par vám může být energetický štítek dobrým průvodcem. Dozvíte se na něm údaje o energetické třídě, roční spotřebě, účinnosti proudění vzduchu, účinnosti osvětlení, účinnosti filtrace tuků a hlučnosti.
Kuchyňské digestoře, (v oficiální dokumentaci EU se tato zařízení označují jako „odsavače par“), prodávané v každém členském státě Evropské unie, patří mezi kategorie domácích spotřebičů, které musí být označeny zvláštními štítky, obvykle známými jako energetické štítky. Nejnovější vzor takové nálepky pro tato zařízení platí od 1. ledna 2018

Účelem jednotného označování jakékoli digestoře, kterou lze zakoupit v Evropské unii, je poskytnout spotřebiteli informace o výkonu souvisejícím zejména se spotřebou energie dané kategorie spotřebičů. Toto řešení s sebou přináší konkrétní výhody pro potenciální kupce, protože umožňuje poměrně snadné srovnání různých modelů produktů. Seznam parametrů je možný, protože všechna data uvedená na energetických štítcích digestoří jsou standardizována. Bez ohledu na výrobce nebo model zařízení byly hodnoty uvedené na nálepkách vypočteny stejným způsobem.
Určitě většina z vás ví, že energetický štítek informuje o tzv energetické třídě zařízení. Kromě samotné spotřeby energie zde najdete i informace, které vám umožní například určit, jakou účinností proudění vzduchu daný model digestoře charakterizuje, nebo jak účinně zařízení absorbuje znečišťující látky. Níže uvádíme podrobné vysvětlení toho, co je uvedeno na energetickém štítku každé digestoře, která je uvedena do prodeje po 1. lednu 2018.

Od 1. ledna 2018 – podle nařízení Evropské komise č. 65/2014 se stupnice energetických tříd posunula. Dřívější štítky pro zařízení uváděných na trh v EU před 1. lednem 2018 zahrnovaly třídy od A do G (od 1. ledna 2015) a od A + do F (od 1. ledna 2016). Aktuální štítky již mají divizi od A +++ do D.
Bohužel si na tyto značky příliš zvykat nebudeme, protože je již známo, že zákonodárci EU se rozhodli znovu třídy „promíchat“ a v budoucnu můžeme očekávat změnu stupnice energetických tříd: např. zrušení plusových tříd – štítky budou mít opět označení tříd od A do G.
Označení stávajícího energetického štítku odsavačů par.

Jak se orientovat v energetickém štítku

Vraťme se však ke stále platnému štítku pro digestoře. Vzorec použitelný od 1. ledna 2018 je následující: Na štítku jsou umístěné značky (zelené čtverečky s čísly), abychom vysvětlili jednotlivé prvky štítku.

1 – Místo pro jméno výrobce / dodavatele nebo ochrannou známku.

2 – Přesné označení modelu / ID zařízení.

3 – Energetická třída produktu. V případě digestoří je nejlepší energetickou třídou A, výjimečně se setkáte i s třídou A+.

4 – Průměrná roční spotřeba energie v kWh zaokrouhlená na nejbližší celé číslo. Odpovídá spotřebě energie za předpokladu, že budete digestoř používat 60 min denně a její světlo bude svítit 120 min denně.

5 – Třída účinnosti proudění vzduchu. Vypovídá o tom, jak efektivně zvládne digestoř odsávat vzduch v závislosti na příkonu. Čím vyšší třída účinnosti, tím účinněji odsává / absorbuje vzduch na jednotku spotřebované energie. Označuje se písmeny A-G, nejefektivnější modely patří do třídy A.

6 – Třída účinnosti osvětlení; určuje energetickou účinnost světelného zdroje zabudovaného do digestoře – to znamená poměr průměrné hodnoty osvětlení k nominální spotřebě energie. Čím méně energie spotřebuje digestoř na svícení, tím efektivnější je. Nejlepší modely opět spadají do třídy A.

7 – Třída účinnosti absorpce znečištění; určuje relativní podíl nečistot usazených na tukových filtrech. Je měřena tak, že se zváží nový tukový filtr a následně je podroben zkoušce v provozu, čím více se liší jeho hmotnost po použití od té původní, tím je účinnější, protože zachytil více nečistot.

8 – Hladina hluku. Udává počet decibelů při provozu na maximální výkon digestoře.

Jak vidíte, informace na energetickém štítku mají praktickou hodnotu, protože nám umožňují zvolit například digestoř s vyšší účinností, vyšší propustností (účinnější absorpce pachů) nebo jednoduše efektivnější. Na závěr je třeba zdůraznit, že jelikož pravidla pro uvádění informací na etiketě jsou předurčena předpisy EU, údaje na etiketě jsou „odolné“ vůči reklamě a marketingu výrobce.

Nejlepší digestoře dle testu

https://www.ceske-navody.net/bosch-dfr-067a50/

https://www.ceske-navody.net/aeg-dvb5960hb/

https://www.ceske-navody.net/beko-hcb-63744-bxh/

https://www.ceske-navody.net/guzzanti-orw-white/

https://www.ceske-navody.net/gorenje-whc-623e14x/