Koupili jste si vadné zboží a s prodejcem se nedá dohodnout na reklamaci? Jak v takovém případě postupovat? Prodávající je podle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele povinen reklamaci včetně odstranění vady vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Spotřebitel v takovém případě má nárok na nové zboží, nebo může od smlouvy odstoupit a nechat si vyplatit celou částku.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Kdy reklamace nemá smysl

Pokud je zboží zlevněné pro vadu výrobku, na danou vadu se záruka nevztahuje, na ostatní vady záruka platí a zákazník by měl být o důvodu slevy informován a popis vady by měl být popsán na dokladu o koupi. Nelze reklamovat vadu o které jste věděli při nákupu nebo kvůli které jste dostali na zboží slevu. Pokud vznikla závada nevhodným používáním, kterou jste zavinili sami a vady které vznikly běžným opotřebením.

Kde a jak zboží reklamovat

Reklamaci není nutné uplatňovat v prodejně ve které jste zboží koupili. Zboží můžete reklamovat v jakékoli provozovně prodejce, v jeho sídle, nebo v záručním servisu. Obchodník by vám měl podanou reklamaci potvrdit písemně reklamačním protokolem, ve kterém budou zapsané vaše identifikační údaje, datum převzetí reklamace, popis vady a varianta řešení reklamace. Po vyřízení reklamace prodejce do reklamačního protokolu zapíše výsledek. Zda byla reklamace uznaná a jak bude sjednána náprava, případně písemně vyargumentuje, proč reklamaci zamítá. K reklamaci nepotřebujete originální obal ani účtenku, ale musíte prokázat, že jste dané zboží u obchodníka zakoupili a kdy. Postačí doložení výpisu z bankovního účtu, popřípadě svědectví další osoby.

Pokud obchodních odmítá uznat reklamaci

Když se s prodejcem nedá domluvit, nebo nebudete spokojení s tím, jak prodejce vaši reklamaci vyřešil, a budete se cítit poškození, můžete si stěžovat u České obchodní inspekce, která od roku 2016 pomáhá spotřebitelům s mimosoudním řešením sporů. Pokud obchodník na mimosoudní řešení nepřistoupí, nezbyde než požádat o posudek soudního znalce a obrátit se na soud.

Co budete potřebovat?

Pro zahájení řešení sporu musíte vyplnit krátký formulář. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu můžete podat prostřednictvím on-line formuláře přímo na webu České obchodní inspekce. Kromě vlastních údajů budete muset znát i údaje obchodníka, název a sídlo společnosti a IČO. Budete muset doložit důkaz o tom, že jste se pokoušeli spor řešit přímo s prodejcem. Postačí oskenovaná korespondence, nebo e- mailová komunikace. Budou se hodit také fotografie vadného výrobku. Přiložte také dokumenty, které dokládají vaše tvrzení, například smlouvy a reklamační protokoly. Pokud byla reklamace zamítnuta prodejcem s tím, že jste věc užívali špatně, nechte si vypracovat znalecký posudek. Seznam znalců je veřejný, dostupný na internetu. Lhůta na mimosoudní vyřešení sporu je 90 dní.
ČOI bude ve sporu vystupovat pouze jako prostředník. Nevydává rozsudky ani nařízení, kterými se musí obchodníci řídit. Mimosoudní řešení má dovést obě strany, spotřebitele na jedné a prodávajícího na druhé, k smírnému řešení celé záležitosti.
V případě, že prodávající na navrhovanou dohodu nepřistoupí, vydá ČOI nezávazné odůvodněné stanovisko, které můžete použít, pokud se rozhodnete řešit celou věc soudní cestou. Pokud znalec či soud uzná vaši reklamaci jako oprávněnou, prodejce musí uhradit náklady na vypracování posudku i případné soudní řízení.

Ohodnoťte článek o postupu při reklamaci, pokud ji obchodník odmítá uznat

Note: There is a rating embedded within this post, please visit this post to rate it.

Další články nákupního rádce