Severočeské město Bílina leží v okrese Teplice v Ústeckém kraji, konkrétně na stejnojmenné řece Bílině u silnice E442 mezi Mostem a Teplicemi. Dostat do města se můžete tedy po silnici autem nebo četnými autobusovými spoji jak od Teplic, tak z druhé strany od Mostu. Další variantou je vlak, jelikož město protíná i železnice.

Historie

Oblast Bíliny byla obydlena slovanskými kmeny již v 6. století. Za vlády Přemyslovců se bílinské hradiště stalo důležitým správním střediskem. Bílina také ležela na strategicky významné cestě směřující ze Saska přes Louny na Prahu. V době války knížete Břetislava I. s císařem Jindřichem III. v roce 1040 se ukázala důležitost bílinského opevnění. Do severních Čech se tehdy pokoušel dostat míšeňský markrabí Ekkehard, který podplatil bílinského kastelána Prkoše. Na sever však přitáhl kníže Břetislav a Ekkerhard odtáhl.

Výhodná poloha Bíliny na významné stezce ze Saska na Prahu pomohla hospodářskému rozkvětu města, ve kterém se konaly pravidelné výroční trhy. Od 18. století se začalo rozvíjet lázeňství, zejména díky objevení bílinského minerálního pramene na úpatí dominanty města, kopce Bořeň.

Po II. světové válce pak přetrvala hlavně orientace na těžbu uhlí, která toto město nevratně poznamenala výstavbou panelových sídlišť.

Poloha Bíliny nabízí zajímavé výlety do okolí, hlavně do Krušných hor a do Českého středohoří.

Výhodné spojení

V Ústeckém kraji je vybudovaná hustá síť páteřních i regionálních železničních tratí. Prochází tudy hlavní koridor z Německa do ČR. V Ústí nad Labem je napojení na tzv. podkrušnohorskou magistrálu vedoucí přes Teplice, Bílinu a Most do Chomutova. To je nejlepší spojení, kterým se do Bíliny pohodlně dostanete.

Chcete-li jet do Bíliny autem, tak například z Prahy je to sem po silnici E65 přes Roudnici nad Labem a Litoměřice zhruba 90 km. Od severu dojedete do Bíliny pohodlně po silnici E442, která vede z Liberce, přes Nový Bor, Děčín, Ústí nad Labem, Teplice a přes Bílinu směřuje dále na Most a Chomutov.

Vyhledat spojení http://www.idos.cz

The post Jak se dostat do Bíliny appeared first on Poznejte Bílinsko a okolí.