Hnízdo orlů bělobřichých se nachází v Austrálii v přírodní rezervaci Newington v Sydney Olympic Park, v blízkosti řeky Parramatta.
22. října vyletěli mladí orli poprvé z hnízda. Od té doby bylo hnízdo prázdné až do 3. prosince, kdy se po necelém roce na hnízdo vrátila kachna proužkovaná Daisy.
Je překvapivé, že si vybrala opět to samé hnízdo po loňském nezdaru, kdy jí celou snůšku vajec zničili fletňáci stračí.

K dnešnímu dni 6.12. čítá snůška čtyři vajíčka. Daisy létá na hnízdo pravidelně v ranních hodinách australského času. Stejně tak jako u kachny divoké snůška kachny proužkované může obsahovat 8 – 12 vajec. Daisy se bude vracet každý den, aby položila další vajíčka. Až bude snůška kompletní, začne vajíčka inkubovat.
Letos položila první vajíčko o měsíc dříve než v minulé sezóně, na hnízdě je prozatím klid od predátorů. Tak snad se samičce podaří letošní snůšku ochránit a vychovat mláďata.


Kachna proužkovaná (Anas superciliosa) žije ve většině částí Indonésie, Nové Guineje, Austrálie, Nového Zélandu a na mnoha ostrovech v JZ Pacifiku. Žije v rozmanitých vlhkých oblastech s převážně hlubokými trvalými bažinami s hustou vegetací, v pobřežní vegetaci, zaplavených pastvinách, čerstvých nebo brakických lagunách, potocích a malých rybnících. Vyhýbá se mořským pobřežím a velmi slané vodě, ale vyskytuje se v přílivových bahnech.

Kachna proužkovaná je blízce příbuzná kachně divoké (Anas platyrhynchos), která byla zavlečena do Austrálie, a oba druhy se kříží, když žijí společně na stejném území. .
Živí převážně rostlinnou stravou a malými korýši, měkkýši a vodním hmyzem. Může se také živit na souši, na zatopených loukách.
Kachna proužkovaná obvykle hnízdí poblíž vody. Hnízdo je ukryto ve vysokých trávách nebo keřích, ale také v dutině stromu. Hnízdo je vyrobeno z trávy a vystláno peřím. Samice snáší 8 až 12 nazelenalých vajec. Inkubace trvá asi 26 až 30, sedí pouze samice.
Káčata se líhnou dokonale vyvinutá, zásoby žloutku jim vydrží 3 dny a pak se krmí sama.
Samice kachny proužkované po vylíhnutí všech mláďat čeká pod stromem a volá káčata k sobě. Mladé kachny seskočí z hnízda a až všechny opustí hnízdo, odvede je k vodě, kde na ně čeká táta.
Mláďata velmi dobře běhají, plavou a potápějí se. Ve stáří 20 dnů začíná růst káčatům obrysové peří a po 50 dnech jsou zcela opeřená a začínají létat. Pohlavní dospělosti dosahují již v příštím roce. Více než dva roky ale přežije jen asi 20 % potomků. Tento druh obvykle produkuje dvě mláďata za sezónu.

Online přenos z hnízda:

Orel bělobřichý – webkamera

Videozáznamy:

Kachna proužkovaná snesla první vajíčko


Druhé vajíčko

Třetí vajíčko


Čtvrté vajíčko

Zdroj: Sea – eaglecam., oiseaux-birds.com, videozáznamy Edith P