Hnízdo orlů bělohlavých se nachází na ostrově Gabriola v Britské Kolumbii.
Orlí pár vychovával na hnízdě dvě mláďata, jedno bohužel 15. května zemřelo.

Toto je další úžasný příběh mláděte káně rudoocasé, které bylo přineseno do tohoto hnízda orla bělohlavého jako kořist, jen aby přežilo navzdory všem předpokladům a prospívá a roste!
Jeden z rodičů přinesl toto živé mládě káně do hnízda v sobotu 4. června 2022 jako kořist a živé krmivo pro mladého orla, aby si zdokonalil své zabijácké schopnosti. Mladý orel měl větší zájem o kamaráda než o jídlo a stala se zázračná věc, malé káně začalo prosit o jídlo a rodiče mládě krmili a ono prospívá a roste. Od té doby se mládě káně stalo velmi sebevědomým a divokým členem rodiny orlů.

Toto je živé hnízdo dravců a samozřejmě stát se může cokoli, ale zatím vše vypadá povzbudivě, že toto mládě bude i nadále přežívat a vyletí z hnízda!
Načasování přinesení mláděte do hnízda z hlediska věku udělalo velký rozdíl v tom, že se nestalo kořistí. Když je káně příliš mladé, nemůže skutečně žebrat nebo soutěžit o potravu a rychle by se stalo zdrojem potravy, jak jsme viděli na mnoha hnízdech. Také samotní orli by mohli zabít nebo zranit mladé káně. Mládě roste a nabírá na síle každým dnem. Každý den, který uplyne, je rozhodující pro jeho přežití. A je příznivé, že mláďata káně vylétají mnohem dříve než orli bělohlaví – běžně vylétávají mezi 42. – 46. dnem. Zdá se, že mládě je staré asi 4 týdny.


Nyní je to 11 dní, co bylo do hnízda přineseno mládě káně rudoocasé. Toto mládě nadále prospívá a překonává všechny šance na přežití v hnízdě orla bělohlavého a ukazuje svou sebedůvěru tím, že chytne jídlo, zatímco máma orlice krmí jak káně, tak svého vlastního orla. Není mezi nimi žádná potravní agrese, která je sama o sobě pozoruhodná. Jedí klidně vedle sebe.

Velké poděkování patří GROWLS za práci, kterou odvádějí při zachování, záchraně a ochraně divoké zvěře v této oblasti. GROWLS je registrovaná nezisková společnost, jejímž úkolem je záchrana nemocných, zraněných nebo jinak postižených volně žijících živočichů a ochrana přirozeného prostředí volně žijících živočichů na ostrově Gabriola v Britské Kolumbii. Na podzim roku 2021 byla v bezpečné vzdálenosti od místního orlího hnízda na ostrově Gabriola vztyčena webová kamera za účelem ochrany orlích hnízd/hřadů a pro vzdělávací účely ke studiu biotopu orla bělohlavého.

Tyto záběry jsou majetkem společnosti GROWLS…Gabriola Rescue of Wildlife Society založené v roce 1992.

Videozáznamy:

Samička přináší mládě káně rudoocasé na hnízdo

Toto video zachycuje okamžiky od 10. do 13. června v hnízdě s nově adoptovaným mládětem.Mladý orel na hnízdě s mládětem káně

Orel bělohlavý krmí mladé káně


Mladý orel a káně stojí vedle sebe a samička je krmí

Zdroj: growls.ca/about-growls/, videozáznamy Pamichen, Lady Hawk,
Úvodní fotografie Sharron Palmer-Hunt. Díky této fotce bylo potvrzeno Davidem Hancockem, že mládě je káně rudoocasá