Letošní přenos California Condor Cam se zaměřuje na nové hnízdo v Tom’s Canyon, kde hnízdí samec s číslem # 462 a samice # 846.

Samec # 462 se vylíhl v divokém hnízdě v roce 2008 pěstounům, samci # 247 a samici # 79 z hnízda Huttons Bowl, což je stejné území jako jsme sledovali v loňském Condor Cam.
Samec # 462 v roce 2018 a 2020 zahnízdil v Tom’s Canyonu s předchozí družkou, samicí č. # 594. Pár úspěšně odchoval mláďata, samici kondora # 926 a samce kondora # 1048. Kondor # 1048 vylétl na konci roku 2020, když byl vyhnán z hnízda cizím samcem # 374 a po vylétnutí byl vychován pouze samcem # 462.
Toto je první rok hnízdění pětileté samice #846. Samice #846 se také vylíhla v hnízdě Huttons Bowl v roce 2016 rodiči #374 a samicí kondora #79 ze stejné dutiny, která byla živě vysílána minulý rok. #846 je známá tím, že v roce 2020 podnikla dlouhý let na horu Mt. Whitney.

Kalifornští kondoři jsou kriticky ohroženi; jsou na seznamu 2014 State of Birds Watch List, který uvádí druhy nejvíce ohrožené vyhynutím, aniž by došlo k významným ochranářským opatřením. Jsou také uvedeny jako ohrožený druh podle US Fish and Wildlife Service a jako kriticky ohrožený dru podle IUCN. Všech více než 400 nyní žijících kondorů pochází z 27 ptáků, kteří byli přivezeni do zajetí na počátku 80. let 20. století v kontroverzním, ale úspěšném programu chovu v zajetí.
Od roku 2014 bylo ve volné přírodě v Kalifornii, Arizoně a Baja California více než 230 jedinců. Počet se každým rokem neustále zvyšuje, protože ptáci chovaní v zajetí jsou vypouštěni a divoké páry vyvádějí mláďata z vlastních hnízd. Více než 160 dalších kondorů žije v zajetí v chovných programech v Zoo Los Angeles, Zoo v Oregonu, Světovém centru pro dravé ptáky, Zoo Phoenix, Zoo Chapultepec, Zoo Safari Park v San Diegu a Zoo v San Diegu. Kondorům velmi prospěl zákon o ohrožených druzích a snahy o jejich rozmnožování v zajetí a jejich opětovné vypuštění do volné přírody, ale přežití druhu je stále závislé na lidském zásahu.

Program obnovy kalifornských kondorů (Recovery Program) je snaha mnoha subjektů, vedená americkou službou pro ryby a divokou zvěř, s cílem obnovit ohroženého kondora kalifornského. Mezi partnery při obnově kondorů patří US Forest Service, National Park Service, Bureau of Land Management, Arizona Game and Fish Department, California Department of Fish and Wildlife, Utah Department of Fish and Wildlife, federální vláda Mexika, Los Angeles Zoo, Oregon Zoo, Santa Barbara Zoo, Chapultepec Zoo, San Diego Zoo, Oakland Zoo, The Peregrine Fund, Ventana Wildlife Society, Western Foundation of Vertebrate Zoology, Yurok Tribe a řada dalších vládních a nevládních organizací.
Program obnovy je nyní v závěrečné fázi obnovy a zaměřuje se na vytvoření soběstačné populace. Program klade zvýšený důraz na chov v zajetí a reintrodukci kalifornských kondorů do volné přírody a management této divoké populace. Tyto snahy spojují snahu o snížení hrozby olova s aktivním řízením hnízdění ve volné přírodě, aby se zvýšil počet divokých mláďat.
Cílem kalifornského plánu obnovy kondorů je vytvořit dvě geograficky odlišné soběstačné populace, každou se 150 ptáky ve volné přírodě a alespoň 15 hnízdícími páry a třetí populaci kondorů chovaných v zajetí. Vzhledem k tomu, že program obnovy – Recovery Program směřuje k tomuto cíli, počet míst k vypouštění kondorů roste. V Kalifornii jsou tři aktivní uvolňovací místa, jedno v Arizoně a jedno v Baja California v Mexiku.

Online přenos z hnízda:

Kondor kalifornský webkamera z hnízda

Rehabilitační centrum Big Sur

Kondor kalifornský – rehabilitační centrum Big Sur

Videozáznamy:

Samice vstává a kontroluje vejce, které se začalo líhnout. Zobák mláděte je vidět, jak se pohybuje uvnitř rozšiřujícího se otvoru.Samice #862 vstává z inkubace svého jediného vajíčka a jde mimo kameru. Po několika minutách se vrátí, opatrně umístí vejce a usadí se na další inkubaci.

14. května se vylíhlo mláděSamička s mládětem

Kalifornská kamera Condor je výsledkem spolupráce mezi US Fish and Wildlife Service, Zoo Santa Barbara, Western Foundation of Vertebrate Zoology a Cornell Lab of Ornitology.

Zdroj: allaboutbirds.org, videozáznamy Cornell Lab Bird Cams, Liznm