Foto a aktualizace z veterinární kliniky Audubon Center for Birds of Prey

U orlíčka z AEF jsme neobjevili žádné zlomeniny.