Pár orlů mořských v Bory Tucholskie hnízdí na vrcholu staré borovice v lesní oblasti Woziwoda.

Online přenos z hnízda orla mořského v Bory Tucholskie je společným projektem Výboru pro ochranu orlů, lesního revíru Woziwoda a polského rozhlasu S.A. Hnízdo a starý les v okruhu 200 m jsou chráněny celoročním ochranným pásmem, kde se neprovádí žádné lesnické práce. V lesním okrese Woziwoda byla kamera se souhlasem Regionálního ředitelství pro ochranu životního prostředí v Bydgoszczu umístěna do orlího hnízda v polovině ledna 2021, než se ptáci začali rozmnožovat. Hnízdo, ze kterého se provádí přenos, se nachází na 140 let staré borovici a tři roky je obsazeno ptáky. Dříve hnízdili orli od konce 90. let ve 160 let starém borovém lese u jednoho z rybníků uprostřed lesa. V té době je k chovu povzbuzovalo umělé hnízdo postavené dobrovolníky KOO.

V letošním roce měli orli hlubokou hnízdní misku, nedalo se vypozorovat, kdy samička snesla vajíčka. Plná inkubace vajec začala 27. února.
První mládě se vylíhlo 5. dubna, druhé 7. dubna.
Mezi mláďaty docházelo k velké rivalitě, kdy starší mládě napadalo mladší a nechtělo ho pouštět k jídlu. 16. května bohužel 39. den života mladší z mláďat zemřelo hlady, slabostí a podchlazením. Předchozí den byla zima a vydatně pršelo, což se také mohlo podepsat na jeho katastrofálním stavu.

Online přenos z hnízda:

Orel mořský – webkamera z hnízda v Polsku

Videozáznamy:

Mladí orli na hnízdě


Varování!! Videozáznamy mohou být pro citlivé lidi drastické!

Bohužel mladší kuřátko zemřelo. Nejpravděpodobnějším důvodem byla podvýživa a špatné počasí.Zdroj: Komitet Ochrony Orłów Eagle Conservation Committee , bozena Isia, S&M Türkatar