Hnízdo orlů bělohlavých West End Cam se nachází na ostrově Catalina, Kalifornie, USA

Pár orlů bělohlavých z West End si v roce 2023 postavil nové hnízdo, které se nachází na skalním výběžku na západním konci ostrova Catalina na pozemku Catalina Island Conservancy (mimo dohled kamer). Toto území je aktivní od roku 1991 a Akecheta (A61, samec) a Thunder (samice) se zde rozmnožují od roku 2020.
15. května proběhlo kroužkování mláďat. Obě mláďata jsou samečci a byl jim dán identifikační kroužek s číslem 39D a 40D.

Orel bělohlavý

Orel bělohlavý je velký dravý pták žijící v Severní Americe.
Je to národní pták a státní symbol Spojených států amerických. Vyskytuje se na většině území Kanady a Aljašky, v celých kontinentálních Spojených státech a na severu Mexika, většinou poblíž velkých otevřených vod s bohatými zásobami potravy
a starými stromy na hnízdění.
Dospělý jedinec má hnědé peří na těle a bílé na hlavě a ocasu. Ocas nemá příliš dlouhý a jeho tvar poněkud připomíná trojúhelník. Samci i samice jsou zbarveni stejně. Zobák, pařáty a duhovky má orel bělohlavý svítivě žluté. Na neopeřených pařátech má krátké silné prsty s velkými drápy. Drápem na zadním prstu probodává životně důležitá místa na těle oběti, zatímco předními prsty ji drží nehybnou. Má velký zobák hákovitého tvaru se žlutým ozobím.
Nedospělý jedinec má hnědé peří s bílými skvrnami až do svého pátého (výjimečně čtvrtého, vzácně i třetího) roku, kdy pohlavně dospívá. Orel bělohlavý je velký pták s délkou těla 70–102 centimetrů, rozpětím křídel 1,68–2,44 metru a hmotností 2,5–7 kilogramů. Samice je zhruba o čtvrtinu větší než samec, průměrná hmotnost u nich je 5,8 kg a u samců 4,1 kg. Rozměry těla se mění podle zeměpisné polohy – nejmenší jedinci žijí na Floridě, kde samec jen výjimečně přesahuje váhu 2,3 kg a rozpětí křídel 1,8 metrů, a naopak největší žijí na Aljašce, kde velká samice může přesáhnout i váhu 7,5 kg a rozpětí 2,4 metrů.
V přírodě se dožívá průměrně dvaceti let, ti nejstarší mohou žít až třicet let a v zajetí ještě déle.V jednom případě se jedinec chovaný v zajetí v New Yorku dožil 50 let. Stejně jako rozměry je i délka života ovlivněná místem výskytu.
Vydává slabé cvrlikající zvuky, které jsou u mláděte pronikavější než u dospělého.

Online přenos z hnízda:

Orel bělohlavý – hnízdo na skále živě

Videozáznamy:

Rodinka orlů bělohlavých z hnízda West EndSameček Akecheta přinesl na staré hnízdo dvě ryby

Mladíci na starém hnízděSameček přinesl na staré hnízdo větev, oba mladíci letěli za ním

Zdroj: Institute for Wildlife Studies, videozáznamy Maria dk