Nečekaný přírůstek! Jedné ze dvou samic pratura, které byly v říjnu přivezeny z Milovic na Josefovské louky, se narodilo telátko.
Jak je možné, že „jalovice“ bez přítomnosti samce porodila mládě? Co se dělo na pastevní rezervaci v Milovicích před jejím podzimním transportem na Josefovské louky ví asi jen ona. Každopádně, ptačí park má od 27. 2. 2021 nového spásače.
Jalovice dávno vyhubeného, ale Holanďany zpětně vykříženého pratura, spásáním křovin i rostlin a rozdupáváním podmáčených luk pomáhají šestnáctce divokých koní s vytvářením vhodných podmínek pro mokřadní a luční ptáky.

 Pratuřátko druhý den života. Foto: Ota Valeš

Česká společnost ornitologická vytváří Ptačí park Josefovské louky v nivě řeky Metuje od roku 2006. Páteří parku je sto let starý závlahový systém Metuje, který umožňuje regulaci výšky spodní vody na okolních loukách. Ornitologové na loukách vytvořili dvě desítky menších tůní, které od roku 2018 doplňuje soustava velkých tůní o velikosti 1,5 hektaru nazývaná Slavíkovský ptačník.

Nečekaný přírůstek se narodil z pátku na sobotu 27. 2. 2021. Foto: Břeněk Michálek

Josefovské louky jsou místem, kde hnízdí hned několik vzácných a ohrožených druhů mokřadních ptáků, jako je čírka modrá, vodouš rudonohý, bekasina otavní, čejka chocholatá nebo jedinečná kombinace čtyř druhů chřástalů. V ptačím parku bylo zaznamenáno téměř 180 druhů ptáků. Kromě toho je místo útočištěm pro 8 druhů obojživelníků (skokan hnědý, skokan skřehotavý, ropucha obecná, ropucha zelená, rosnička zelená, kuňka obecná, čolek obecný, čolek velký), hmyzu (30 druhů vážek, několik stovek druhů brouků a 35 druhů denních motýlů) a mnoha dalších.

Zdroj: birdlife.cz