Ornitologové na Vysočině letos objevili ptačí raritu. Čáp černý, velmi plachý druh, který většinou hnízdí na vysokých stromech, si na Žďársku postavil hnízdo přímo na zemi. A má tam i mláďata.


Jde o naprosto unikátní hnízdění čápa černého. V malém lesíku nedaleko dálnice D1. Ornitologové se proto teď snaží na netypickém místě mláďata chránit, než je rodiče naučí létat.
„Náhodná houbařka při procházení zbytku lesa, který zůstal mezi dálnicí a silnicí, našla na zemi ležet mladé čápy. Zjistil jsem, že to není spadlé hnízdo, ale že ho čápi postavili přímo na zemi,“ popisuje ornitolog Aleš Toman.
Svému nezvyklému obydlí čápi přizpůsobili i svoji stravu.

Čáp černý

Čáp černý je z čeledi čápovitých. Čáp černý je velký, převážně černý pták s bronzovým leskem, červeným dlouhým zobákem a bílým břichem. Mezi samicí a samcem není téměř rozdíl. Mláďata jsou matně hnědá s šedozeleným zobákem.
Tento plachý,vzácnější obyvatel horských lesů, pahorkatin a lužních lesů žije jednotlivě a velmi skrytě. Hnízdo z klacků a větví bývá schováno v lesích v korunách starých stromů nebo na skalách. Je rozšířen ve většině střední a východní Evropy a v mírnějších oblastech Asie až po Dálný východ. Evropské a západoasijské populace táhnou na zimu do střední a západní Afriky, ostatní do Indie a Číny.
Čápi černí jsou tažní ptáci přezimující v tropech. Západní populace táhne do Afriky, východní do Indie a ptáci z Dalekého východu do Číny. Tam, kde žijí vedle čápa bílého, navracejí se ze zimovišť asi o 2 týdny později než on. Odtahují většinou v září. Za tahu přelétávají někteří Středozemní moře. Táhnou za dne v malých skupinách. S oblibou krouží ve vzestupných vzdušných proudech do obrovských výšek a pak pokračují v tahu. Nepřipojují se k táhnoucím čápům bílým,spíše k velkým dravcům, kteří mají stejné tahové cesty.


Čáp černý je o něco menší než běžnější čáp bílý: délka jeho těla dosahuje 90–105 cm a rozpětí křídel 173–205 cm.Váží 2,4 až 3,2 kg.Kromě bílého břicha je tělo celé leskle černé (u dospělých samců jde kovový lesk do zelena, mědi nebo purpuru).Samice bývají matnější, ale jinak zbarvené stejně.
Živí se převážně rybami a dalšími drobnými živočichy, které loví hlavně v menších vodních tocích. Snáší obvykle 3–5 vajec, ze kterých se po měsíci líhnou mláďata s bílým prachovým peřím. Čáp se dožívá se věku přes 15 let.

Zdroj: foto:Tereza Pešoutová, Český rozhlas