Mládě nosorožce tuponosého se narodilo v úterý 26. října kolem 2:50 hodin, je to sameček. Březost nosorožce tuponosého je 17 měsíců. Toto mládě je osmým mládětem této zkušené matky a čtrnáctým narozeným nosorožcem v Burgers‘ Zoo od roku 1977. V 75 evropských zvířecích parcích žije celkem 295 nosorožců tuponosých jižních: 127 samců a 168 samic.

V současnosti žije v přírodě asi 11 000 jižních nosorožců tuponosých. To není mnoho, ale je to druh nosorožců s největší populací. Asi před sto lety byl nosorožec tuponosý téměř vyhuben, zbylo jen několik desítek zvířat na malém území v Zululandu. Novorození nosorožci váží cca 60 kilo. Nosorožčí mléko je docela výživné; mládě může přibrat asi 1,5 kg za den!
Safari Park Beekse Bergen v Nizozemí koordinuje evropský program pro řízení populace nosorožců tuponosých. Nejlepší shody mezi zvířaty jsou vytvářeny na základě výzkumu DNA s cílem udržet v populaci co největší genetickou variabilitu. V rámci tohoto programu se zvířata přesouvají do a ze zvířecích parků s nosorožci tuponosými po celé Evropě.

Nosorožec tuponosý

Tento druh nosorožce je hned po slonu druhým největším suchozemským savcem. Původně zřejmě obýval všechny africké savany, ale v minulém století došlo přes všechny snahy o ochranu k prudkému poklesu stavů. Dnes je nosorožec tuponosý chován úspěšně v zajetí a v rezervacích. Běžně se mu říká nosorožec bílý.
Nosorožec tuponosý spásá trávu, a proto má široký a tvrdý horní pysk, který ji odstřihuje těsně při zemi. Jeho tlama je mimořádně široká. Samci váží kolem pěti tun, tedy více než samice, a mají na hřbetě výrazný hrb. Jejich větší roh dosahuje délky až 1,3 metru. Tito nosorožci jsou mírní a společenští, žijí v malých stádech, složených ze samic s mláďaty a až sedmi nedospělých kusů. Dospělí samci žijí samotářsky a hájí své území o rozloze asi 1 km2, přitom svádějí rituální souboje za použití rohů.


Nosorožec tuponosý dosahuje délky těla 3,7-4,2 metru, ocasu 80 centimetrů až jeden metr, hmotnost se pohybuje v rozmezí 1,4-3,6 tun.
Dvě oddělené populace, jedna v severovýchodní a druhá v jižní Africe; na severovýchodě obývá nosorožec tuponosý řídké savanové lesy, na jihu suchou savanu.
Díky důsledné ochraně je v současnosti populace jižní formy nosorožců tuponosých (Ceratotherium simum simum) nejpočetnější.
Severní populace (Ceratotherium simum cottoni) je kriticky ohrožena a má nyní patrně pouze 3 jedince.
Ochránci se snaží bránit zvířata tím, že jim odřezávají rohy, lákadlo pro pytláky.

Online přenos samice s mládětem v Burgers‘ Zoo v Arnhemu.

Výběh nosorožce a mláděte

Videozáznamy:

Porod nosorožce

Mládě pár hodin po porodu

Zdroj: Burgers‘ Zoo