Mladý orel bělohlavý včera navštívil hnízdící strom Romea a Julie.
Julie dávala najevo,že mladý orel zde není vítán.