První nosorožci ze Dvora Králové byli ve Rwandě vypuštěni do volné přírody

Tři z pěti vzácných nosorožců černých, kteří byli v červnu převezeni ze Safari Parku Dvůr Králové do národního parku Akagera ve Rwandě, byli v listopadu vypuštěni do volné přírody. Zbylé dva to čeká v blízké budoucnosti.
„Vypuštění nosorožců ze zoologických zahrad do volné přírody je dokladem, že chov vzácných zvířat v lidské péči může významně přispět k jejich ochraně v divočině. Pomáhat zvířatům v jejich původním prostředí se tak stává důležitou součástí práce moderních zoo a safari parků,“ uvedl Přemysl Rabas, ředitel Safari Parku Dvůr Králové.

Vypuštěna byla trojice nejmladších nosorožců, samice Jasiri a Olmoti a samec Mandela. Volně se pohybují v otevřeném terénu a v křovinách, zatím se jim daří dobře a potravu si obstarávají sami. Kondice vypuštěných zvířat je i nadále sledována stejně jako to, co okusují. Pokud by bylo potřeba, budou přikrmena. Ošetřovatelé v parku ale doufají, že to nebude potřeba, protože v Akageře je právě roční období, které nosorožcům nabízí velké množství čerstvého okusu.
Transport, který se odehrál kamiony a letecky, byl dosud největším přesunem nosorožců z Evropy do Afriky. Po příjezdu byli nosorožci vypuštěni do ohrad zvaných boma o rozměrech osm krát osm metrů. Na konci července byli vypuštěni do hektarového výběhu, který navazoval na bomy. Trojice Jasiri, Olmoti a Mandela, která na sebe byla zvyklá ze Dvora Králové, se na konci října přesunula do většího, několikahektarového oploceného výběhu a následně do volné přírody.
Samice Jasmína je od konce listopadu v několikahektarovém výběhu, samec Many má k dispozici hektarový výběh. Jasmína by se brzy mohla dostat do volné přírody. „Přesuny nosorožců do větších výběhů a nakonec do volné přírody musejí být postupné,“ řekl vedoucí mezinárodních projektů dvorské zoo Jan Stejskal. Dodal, že Jasmína a Many jsou ještě přikrmováni. Ze Dvora Králové byly zvířatům do Rwandy dovezeny téměř čtyři tuny vojtěškového sena a téměř tuna granulí, později chovatelé opatřili další seno v Keni. Pokud by bylo potřeba, budou přikrmena i zvířata, která již jsou ve volné přírodě.

Nosorožec ze Dvora Králové ve Rwandě. Foto | Drew Bantlin / Safari Park Dvůr Králové

Tři nosorožci jsou ze dvorské zoo, další dva ze zoo Flamingo Land ve Velké Británii a z dánské zoo Ree Park Safari. Ve Dvoře Králové se pětice na cestu připravovala od loňského podzimu.
Všichni nosorožci přesunutí do Afriky jsou takzvaného východního poddruhu, jehož ve volné přírodě žije odhadem posledních několik set jedinců. Všech nosorožců černých v přírodě zbývá kolem 5000. Všech pět zvířat je darem rwandské vládě.

Ve Rwandě byli nosorožci v souvislosti s občanskou válkou v polovině 90. let minulého století a po ní zcela vyhubeni. Do jižní části parku Akagera byla v roce 2017 převezena skupina 18 nosorožců dvourohých východního poddruhu z Jihoafrické republiky. Dosud se rozrostla o několik mláďat. Zvířata z Evropy by se s nosorožci z JAR mohla v budoucnu pářit. V prvním období by se nosorožci dopravení ze Dvora Králové mohli pářit mezi sebou.

Nosorožec černý je zařazen na Červeném seznamu IUCN v kategorii kriticky ohrožený (CR/A2abc). Černí nosorožci byli dříve rozšíření a hojní přes celou subsaharskou Afriku. Jsou dodnes loveni kvůli rohům, ze kterých se vyrábí ozdobné dýky a jsou používány v některých asijských zemích v tradičním lékařství. Důvodem je mylná domněnka, že prášek z rozemletých rohů napomáhá mužské erekci a sexuální touze. Je odhadováno, že 90 % dospělých nosorožců je zabito pytláky právě kvůli jejich rohům.

Zdroj: safaripark.cz, Wikipedie

O autorovi

První nosorožci ze Dvora Králové byli ve Rwandě vypuštěni do volné přírody

Tři z pěti vzácných nosorožců černých, kteří byli v červnu převezeni ze Safari Parku Dvůr Králové do národního parku Akagera ve Rwandě, byli v listopadu vypuštěni do volné přírody. Zbylé dva to čeká v blízké budoucnosti.
„Vypuštění nosorožců ze zoologických zahrad do volné přírody je dokladem, že chov vzácných zvířat v lidské péči může významně přispět k jejich ochraně v divočině. Pomáhat zvířatům v jejich původním prostředí se tak stává důležitou součástí práce moderních zoo a safari parků,“ uvedl Přemysl Rabas, ředitel Safari Parku Dvůr Králové.

Vypuštěna byla trojice nejmladších nosorožců, samice Jasiri a Olmoti a samec Mandela. Volně se pohybují v otevřeném terénu a v křovinách, zatím se jim daří dobře a potravu si obstarávají sami. Kondice vypuštěných zvířat je i nadále sledována stejně jako to, co okusují. Pokud by bylo potřeba, budou přikrmena. Ošetřovatelé v parku ale doufají, že to nebude potřeba, protože v Akageře je právě roční období, které nosorožcům nabízí velké množství čerstvého okusu.
Transport, který se odehrál kamiony a letecky, byl dosud největším přesunem nosorožců z Evropy do Afriky. Po příjezdu byli nosorožci vypuštěni do ohrad zvaných boma o rozměrech osm krát osm metrů. Na konci července byli vypuštěni do hektarového výběhu, který navazoval na bomy. Trojice Jasiri, Olmoti a Mandela, která na sebe byla zvyklá ze Dvora Králové, se na konci října přesunula do většího, několikahektarového oploceného výběhu a následně do volné přírody.
Samice Jasmína je od konce listopadu v několikahektarovém výběhu, samec Many má k dispozici hektarový výběh. Jasmína by se brzy mohla dostat do volné přírody. „Přesuny nosorožců do větších výběhů a nakonec do volné přírody musejí být postupné,“ řekl vedoucí mezinárodních projektů dvorské zoo Jan Stejskal. Dodal, že Jasmína a Many jsou ještě přikrmováni. Ze Dvora Králové byly zvířatům do Rwandy dovezeny téměř čtyři tuny vojtěškového sena a téměř tuna granulí, později chovatelé opatřili další seno v Keni. Pokud by bylo potřeba, budou přikrmena i zvířata, která již jsou ve volné přírodě.

Nosorožec ze Dvora Králové ve Rwandě. Foto | Drew Bantlin / Safari Park Dvůr Králové

Tři nosorožci jsou ze dvorské zoo, další dva ze zoo Flamingo Land ve Velké Británii a z dánské zoo Ree Park Safari. Ve Dvoře Králové se pětice na cestu připravovala od loňského podzimu.
Všichni nosorožci přesunutí do Afriky jsou takzvaného východního poddruhu, jehož ve volné přírodě žije odhadem posledních několik set jedinců. Všech nosorožců černých v přírodě zbývá kolem 5000. Všech pět zvířat je darem rwandské vládě.

Ve Rwandě byli nosorožci v souvislosti s občanskou válkou v polovině 90. let minulého století a po ní zcela vyhubeni. Do jižní části parku Akagera byla v roce 2017 převezena skupina 18 nosorožců dvourohých východního poddruhu z Jihoafrické republiky. Dosud se rozrostla o několik mláďat. Zvířata z Evropy by se s nosorožci z JAR mohla v budoucnu pářit. V prvním období by se nosorožci dopravení ze Dvora Králové mohli pářit mezi sebou.

Nosorožec černý je zařazen na Červeném seznamu IUCN v kategorii kriticky ohrožený (CR/A2abc). Černí nosorožci byli dříve rozšíření a hojní přes celou subsaharskou Afriku. Jsou dodnes loveni kvůli rohům, ze kterých se vyrábí ozdobné dýky a jsou používány v některých asijských zemích v tradičním lékařství. Důvodem je mylná domněnka, že prášek z rozemletých rohů napomáhá mužské erekci a sexuální touze. Je odhadováno, že 90 % dospělých nosorožců je zabito pytláky právě kvůli jejich rohům.

Zdroj: safaripark.cz, Wikipedie

O autorovi