Národní park Katmai leží v jižní Aljašce na těžko přístupném Aljašském poloostrově. Smyslem založení parku byla ochrana zdejší nedotčené přírody.


Národní park Katmai byl založen v roce 1980.
Park je pojmenován podle stratovulkánu Mount Katmai. Parkem prochází Aleutské pohoří se
14 aktivními vulkány na území parku. Vrcholy hor a vulkány jsou pokryty ledovci. Nachází se zde kráterová i horská jezera. Pobřeží Aljašského zálivu tvoří zálivy, fjordy a laguny.
S 14 870 kilometry čtverečními se park řadí mezi ty největší.
Zvířetem typickým pro národní park Katmai a jedním z jeho symbolů je medvěd grizzly, někdy označovaný jako medvěd hnědý, nejpočetnější rybou je losos nerka, hlavní obživa zmiňovaných medvědů. Na území parku jich žije odhadem 2 200, nejlepšími měsíci pro sledování jsou měsíce červen – září.

Každé léto přicházejí medvědi Grizzly v Katmai na Brooks Falls,aby lovili lososy kteří plují proti proudu a v řece se třou.V červenci a srpnu kdy je sezóna na vrcholu můžeme spatřit medvědice s mláďaty.
Průměrný vrh obsahuje dvě medvíďata, o která se samice stará do dvou až tří let věku.
Mláďata se rodí po 6-8 měsíční březosti při zimním spánku. Velikost mláďat závisí na věku matky, lokalitě a množství dostupné potravy.
Mláďata jsou po narození slepá, bezzubá, neosrstěná a váží zhruba 500 g. Svou matku následují
a tuhou potravu si začnou shánět až po čtyřech měsících života. U matky zůstávají dva až tři roky a podobně jako u jiných savců se od matky učí pozorováním a napodobováním. Velice často se stává, že dospělý samec zabije dospívající mláďata jiného samce, z důvodů genetické konkurence. Starší mláďata v případě nebezpečí nejčastěji prchají na stromy, po kterých umí
na rozdíl od dospělých medvědů dobře šplhat.
Grizzly je zařazen mezi ohrožené druhy jak v pevninské části Spojených států, tak v některých částech Kanady.

Online přenos

Medvědi – Broken Falls Národní park Katmai

Videozáznamy

Medvědice 854 s mládětemSamice 901 se třemi mláďaty

https://www.youtube.com/watch?v=il6g2

Medvědi na lovu lososů

Medvědice 505 s mládětem

Zdroj:NP Katmai, videozáznamy markindify