Videozáznam hnízdění orlů bělohlavých z hnízda AEF Romea a Julie a jejich 2 potomků NE16-Mír, NE17-Naděje