Hnízdo orlů skalních se nachází v národním parku Soomaa v jihozápadním Estonsku, kde je známo hnízdění orlů od druhé poloviny 20. století.
Samice Helju snesla jediné vejce 21. března a od té doby začala plně inkubovat. Inkubační doba orlů skalních je dlouhá a velmi náročná operace, může trvat až 44 dní. Většinu času inkubace trávila samice v hnízdě, kterou během dne vystřídal samec Kalju. Samice Helju ráno 5. dubna opustila hnízdo. Když o tři hodiny později dorazila do hnízda, rozdrtila skořápku vajíčka a snědla obsah.

Vyjádření estonského ornitologa – Autor: Gunnar Sein

Produktivita populace estoanského orla skalního se posouvá o 3 roky. Cyklus prvního roku je nejnižší produktivita, druhý je střední a třetí rok je nejvyšší. Takové tříleté cykly jsou velmi konkrétní. Letos (2021) je spodní část cyklu. Nevíme přesně, jaký druh faktoru (faktorů) může způsobit cykly produktivity zde v Estonsku, ale z literatury je známo, že obvykle jsou tyto cykly produktivity způsobeny hojností kořisti. Na začátku mě tedy opravdu překvapilo, že Helju a Kalju jsou tento odvážný pár, který může „vyhrát“ pravidla přírody a vychovají nové mládě. Právě teď nemám žádné vysvětlení, že (pravděpodobně Helju) dostala během první části inkubačního období další množství nových informací, které je (ji) přesvědčily o tom, že by později v červnu nebo červenci mohli mít vážné problémy. Podle jejich instinktů tedy přišlo „rozhodnutí“ nepokračovat v inkubaci vajec. Jsem si naprosto jist, že Helju je chytrá a zkušená samice orla skalního, která se chovala správným způsobem, jak je to v přírodě běžné. Skutečná povaha je vždy velmi-velmi pragmatická. Rozhodně jsme byli svědky smutného příběhu, ale na druhou stranu máme štěstí, že vidíme chování, které odborníci obvykle jen hádají. Sledoval jsem hnízdo orlů již 10 let v Estonsku. Během tohoto období jsem měl jen dva případy, kdy vajíčka nebo 3denní orlíček „zmizely“ během 20 minut a samice byla v klidu na hnízdě. Už tehdy jsem tušil, že pravděpodobně je samice schopna „napravit“ výsledky chovu, ale nebyl jsem si tím jistý. Nyní jsme to dostali jako důkaz infanticidního chování.

Online přenos z hnízda:

Orel skalní – webkamera z hnízda v Estonsku


Videozáznam:

Zdroj: .looduskalender.ee, Lizm