Třetí den naší dovolené jsme trochu zvolnili a uzpůsobili den více přáním dětí, navštívili jsme koupaliště. Ale až odpoledne:-), dopoledne jsme se zase trochu prošli.

Dostala jsem tip na vinici Šobes. Tady jsem si to trochu zjednodušila a prostě pro vás pár zajímavých informací zkopírovala z Wikipedie:

Šobes je jedna z nejstarších a nejznámějších viničních tratíČeské republice. Nachází se v lokalitě Devět mlýnů uprostřed Národního parku Podyjí, v katastru vinařské obce Podmolí ve znojemské vinařské podoblasti. Přístupná je buď starou Římskou cestou z Podmolí, nebo snadněji z Hnanic.

Díky své poloze na jižním úbočí skalního ostrohu v meandru řeky Dyje má specifické mikroklima a vína z této vinice patří mezi velmi ceněná. Vinici v současnosti vlastní společnost Znovín Znojmo, která ji zakoupila od obce Podmolí v roce 1995.

Lokalita byla osídlena již ve starší době kamenné. Pravěké hradiště zde bylo v době bronzové, osídlení i v čase Keltů a v době římské. Již ve středověku byla lokalita využívána k pěstování vinné révy. Víno bylo proslulé svojí kvalitou a zejména v 19. století dodáváno na císařský dvůr a do význačných vídeňských restaurací. Plocha celé viniční trati je asi 16 ha, vinná réva se pěstuje na ploše asi 11 ha. Zbytek plochy zabírá meruňkový sad. Lokalita je řazena mezi deset nejlepších vinařských poloh v Evropě.”

Bohužel je to i místo, kde se líbí užovkám, které se ale nelíbí nám:-). Hned po pár set metrech jsme na jednu narazili, což nás upřímně vyděsilo a znepříjemnilo naše další putování podél řeky Dyje, ale nevzdali jsme to a šli, i když nás každé šustnutí trochu znervózňovalo:-). Potkali jsme pak ještě jednu. Nejsou tak nebezpečné, ale hady vidět netoužím a nemusím:-).

…visutý most přes řeku Dyji…
…toto je zbytek z původního mlýna, kterých v této oblasti bylo 9, železná opona přinesla jejich zánik, v mezidobí zde bývala papírna…

Tady to bylo moc pěkné. Po celé trase podél Dyje jsme potkali asi dva rybáře a jednu další dvojici, nikde nikdo. Cyklistů bylo více poblíž vinice, kudy vedou cyklostezky. Auto jsme parkovali ve Hnanicích, odkud tato destinace není nijak daleko. Po červené k Šobesu, po žluté pak podél Dyje a stejnou cestou zpět. Chtěla jsem ještě na vyhlídku, odkud bychom měli výhled na celou vinici, ale bohužel, bylo vedro, nikomu se nechtělo, všichni se těšili na koupaliště Pohoda v obci Únanov. Tam jsme zakotvili po zbytek odpoledne.

A takový byl náš předposlední den.