Sokoli letos v Jeseníkách vyvedli 42 mláďat, podle ochranářů jde o rekord v novodobé historii. Zahnízdilo zde celkem 23 párů sokolů, je to o dva hnízdící páry a jedno mládě více než v dosud nejúspěšnějším roce 2021. Počet vyvedených mláďat meziročně kolísá, například loni jich hnízda opustilo 28. Z pohledu stability populace je ale důležitější počet hnízdících párů, sdělili dnes ČTK zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. V Jeseníkách se první hnízdění v novodobé historii datuje od roku 2001, od té doby tu sokoli vyvedli téměř 400 mláďat.
V Jeseníkách a v Rychlebských horách sokoli opakovaně obsazují dvě desítky skalních lokalit, kde hnízdí přímo na římsách či ve starých krkavčích hnízdech. „Věřím, že i letošní velmi pěkný přírůstek sokoli brzy překonají. Skalnaté území Jeseníků se svým neméně vhodným okolím jim vedle kvalitních hnízdních možností nabízejí i dostatečnou potravní nabídku,“ uvedl vedoucí Správy CHKO Jeseníky Petr Šaj.

Popsal, že díky fotopastem se ochranářům podařilo zdokumentovat i poměrně dramatický průběh hnízdění jedné sokolí rodiny. „Samice svá vejce nejprve kvůli tenké skořápce rozsedla a sežrala. Z náhradní snůšky se vylíhlo už jen jedno mládě, které ale dlouho nepřežilo. Ve svých 14 dnech se stalo kořistí kuny skalní. Ty jsou v Jeseníkách nejčastějších přirozeným predátorem sokolů. Pozitivní v letošním sokolím roce je, že počet mláďat je tak vysoký přesto, že více než jedna třetina hnízdění nebyla v závěru úspěšná,“ dodal Šaj.
V Jeseníkách sokoli většinou nehnízdí na výrazně turisticky či lezecky frekventovaných místech. Na rozdíl od chráněné krajinné oblasti Broumovsko či národního parku České Švýcarsko tak státní ochrana přírody nemusí přistupovat k zásadnímu omezování vstupu návštěvníků. „Letos jsme na dvou lokalitách instalovali v nejkritičtějším období hnízdění informační tabule regulující pochyb v daném místě. Všem návštěvníkům, kteří sdělení respektovali, a přispěli tak k úspěšnému vyvedení mláďat, patří poděkování,“ uvedl ornitolog Tomáš Pospíšil.

Jeseníky se svým okolím jsou dnes jednou z nejvýznamnějších sokolích oblastí v naší republice. Zatímco v některých jiných místech, například na Broumovsku, letos někteří sokoli uhynuli v důsledku ptačí chřipky, v Jeseníkách zaznamenána naštěstí nebyla. Loni zde sokoli vyvedli 28 mláďat, o rok dříve jich bylo 41, v roce 2020 to bylo 29 mláďat. Počet hnízdících párů se podle ochranářů pohybuje od roku 2020 kolem dvou desítek.
Ve druhé polovině minulého století počty sokolů drasticky poklesly, především kvůli nadměrnému používání pesticidů a dalších chemikálií v zemědělství. Postupně se do krajiny díky důsledné ochraně vracejí. Loni byl v České republice doložen výskyt 130 párů, z čehož 101 párů prokazatelně hnízdilo, dodali zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Zdroj: ČTK