...vyžaduje neustálou údržbu a pozornost. Během teplých předchozích měsíců se v jezírku opět rozmnožila zelená vláknitá řasa, lekníny pokryly polovinu vodní hladiny a navíc, vodní hladina neustále klesá z důvodu vypařování vody během teplých dní.  Takže musí na řadu přijít fyzické odstraňování řasy, chemie, která si poradí s PH vody, vyčištěním kalů a celkovým projasněním vody a v neposlední řadě doplňování vody z vodovodního řadu na únosnou hladinu.  Jezírko stále slouží jako pítko pro běžné zahradní ptactvo a hmyz, a je také velkým lákadlem a pokušením pro sousedovic kocoura "Čičiho"! Dere se mi na jazyk v souvislosti s Čičim několik vulgárních výrazů, protože tento predátor "jen tak pro potěšení" a "loveckou kočičí prestiž" vylovil od května do začátku července celkem pět zlatých a pěkně vzrostlých jesenů. Načapala jsem ho! Hnala jsem ho! Rybka se mu zmítala v tlamce. Obrovským skokem přeskočil plot, na kterém zanechal stopu svých ostrých drápů a zmizel... Sousedka jej našla záhy po akci doma, přesněji na jeho zahrádce, kde si jen tak spokojeně polehával a nechával si žhavit kožich doběla. No, nenadělám nic. Dva jeseni, možná chytřejší než Čiči, odolali. Spokojeně se prohánějí v jezírku a jen tak po očku sledují známý ušatý a vousatý stín...