Ve většině případů pro nás náhodné utopení smartphonu znamená velké problémy. Bez ohledu na to, zda se jedná pouze o politý telefon, zcela ponořený ve vodě, nebo jen o opravdu mokrý telefon v kapse během deště, je třeba jednat opatrně. Pokud budete postupovat správně, je velká šance, že se vám telefon podaří zachránit a bude nadále dlouho sloužit. 

Co dělat, když utopíte mobil

Pro začátek je potřeba rozlišit čím byl telefon polit, jestli čistou vodou a nápoji nebo jinými tekutinami, protože čistá voda nebo déšť mohou být pro mobil teoreticky méně škodlivé. Například mořská voda způsobuje korozi rychleji než sladká voda. Někdy se může stát, že si telefon polijete sladkým nápojem  – kávou, limonádou, pivem, vínem, sladkým džusem atd. U těch bývá, vzhledem k obsahu cukru a viskozitě, složitější vysušení a odstranění. Například pomerančový džus může být pro elektroniku velmi smrtící díky svým organickým kyselinám.

Další hrozbou je koroze a elektrolýza (která se zrychluje, když obvody protéká napětí). Po nějaké době k tomu dojde. Pokud váš telefon prvních pár dní funguje bezchybně, neznamená to, že časem nezaznamenáte žádné závady. Nejnáchylnější k poškození jsou měděné spoje nebo zásuvka baterie. Paměť telefonu a karty, které obsahuje – SIM nebo microSD – jsou rovněž v nepřímém ohrožení . V žádném případě bychom se však neměli pokoušet data okamžitě obnovit zapnutím telefonu a pokusem o jejich zkopírování. Tím se zvyšuje pravděpodobnost zkratu.

Utopený mobil – co dělat?

Po utopení a nedostatečném vysušení telefonu se nevyskytují žádné specifické příznaky, ale mezi nejčastější příznaky patří:

  • systém nebo aplikace se zasekne
  • pomalý provoz, velmi dlouhý start
  • nepřesné ovládání dotykové obrazovky
  • resetování nebo vypnutí smartphonu
  • baterie se vybíjí rychleji
  • telefon se začne přehřívat

Utopený telefon – co nedělat?

Za prvé, zachovejte klid. To se snadno řekne, když držíme v ruce kapající smartphone a říkáme si, o jaká data přijdeme a na kolik bude oprava stát. V tomto případě se také vyplatí rozlišit několik důležitých variant. Smartphone bude například pouze utopen nebo spadne do vody a neutrpí žádné fyzické poškození, struktura pouzdra nebude ovlivněna. Druhá, horší verze, smartphone spadne do vody a rozbije se obrazovka nebo kryt.

Pokud dojde k poškození obrazovky nebo krytu, neprovádějte žádnou akci, protože hrozí nebezpečí výbuchu baterie. Ani po setření tekutiny nezapínejte smartphone, abyste zkontrolovali, zda funguje. Pokud však váš telefon stále funguje, okamžitě jej vypněte. Nijak s netřeste, abyste jej vysušili od tekutiny. Nefoukejte do trhlin. Efekt může být zcela opačný – kapalina v menších částicích se dostane ještě hlouběji a do citlivějších složek.
Nepoužívejte vysoušeč vlasů. Sušení je řešení, které se nám může zdát logické, ale bohužel v případě chytrého telefonu může způsobit katastrofu. Podobně jako při třepání může silný náraz vzduchu z fénu zatlačit tekutinu hlouběji do těla smartphonu, a to v ještě menších částicích ve formě vodní páry.
Telefon také nesmíte připojovat k nabíječce. V extrémních situacích může dokonce dojít k explozi baterie.

Jak zachránit zaplavený telefon – fakta a mýty

Sušení v rýži – částečně pravda. Rýže má skutečně hygroskopické vlastnosti, ale pokud si myslíme, že odstraní veškerou vlhkost zevnitř smartphonu, jsme na omylu. Rýže není schopna absorbovat všechnu vodu, tím méně viskózní tekutiny. Budeme jen ztrácet čas, který můžeme využít na efektivní způsoby, jak telefon zachránit.
Umístění na radiátor nebo vystavení slunci – částečně pravda. I když utopený telefon rozebereme a vystavíme slunci nebo položíme na radiátor, není zaručeno, že se zachrání. Zvláště pokud byl zaplaven mořskou vodou nebo šťávami obsahujícími organické kyseliny. Tato akce může v případě čisté vody pomoci jen částečně, ale měli bychom ji brát pouze jako přípravu telefonu na servis. Takto jej můžete sušit několik hodin.

Co dělat s utopeným telefonem?

Jak opravit utopený telefon? V mnoha případech je nepravděpodobné, že by to bylo možné bez pomoci specialisty. Pokud je váš telefon zapnutý, vypněte jej co nejdříve. Nepřipojujte jej k nabíječce nebo USB portu (běžná chyba v naději, že si stáhnete data nebo fotografie z paměti telefonu do počítače). Smartphone bez problémů rozeberte, jak jen to jde (pouze pokud nebyl fyzicky poškozen – viz tip výše), tedy otevřete pouzdro, vyjměte baterii, vyjměte SIM kartu a paměťové karty. Pokud nemáte patřičné znalosti, nepokračujte v další demontáži. Všechny díly umístěte na suché, teplé a dobře větrané místo. Pak začněte hledat odborníka, který vám s touto situací pomůže.

Nemá smysl posílat svůj smartphone do záručního servisu (žádný výrobce nekryje záruku v případě poškození vodou). Vzhledem k tomu, že čas je důležitý, stačí zajít do důvěryhodné opravny mobilních telefonů.

Článek Utopený mobil – co dělat? se nejdříve objevil na České návody.