Hnízdo sokolů stěhovavých se nachází ve vodárenské věži v areálu školy CSU Orange Novém Jižním Walesu. Projekt FalconCam, byl založen v roce 2008, aby studoval, sledoval a zaznamenával přirozené chování rezidentní sokolí rodiny dravého druhu ptáků, který byl do nedávné doby zařazen do seznamu na celém světě jako „ohrožený“ a aby poskytl výzkum, obrazy, videozáznamy a vizuální vysílání pro celosvětové úsilí o ochranu. Samička se jmenuje Diamond, sameček byl pojmenován Xavier. V roce 2019 samička snesla první vajíčko 28. srpna, druhé 31. srpna a poslední třetí vajíčko 2 září. Mláďata se začala líhnout z kraje října. První mládě spatřilo svět 4. října, druhé o den později 5. října. Sokol stěhovavý je kosmopolitně rozšířený sokolovitý pták. Samice je výrazně větší než samec a může dosahovat až velikosti havrana. Má dlouhá špičatá křídla a krátký ocas, který se ke konci zužuje. Na zbarvení je nejnápadnější charakteristický tmavý „vous“ na bílé tváři. Jeho kořistí jsou převážně ptáci do velikosti kachny. Rozpětí křídel sokola stěhovavého je 85 – 115 cm, délka těla 35 – 50 cm. Samci váží od 500 g do 750 g, samice jsou výrazně větší a váží 910 až 1500 g. Velikost je variabilní stejně jako zbarvení, podle toho o jaký poddruh se jedná. Severnější druhy jsou větší, jižní druhy jsou drobnější. Sokol stěhovavý je kosmopolitní druh s mnoha poddruhy. Čtyři poddruhy hnízdí v Evropě. Přestože podle názvu jde o stěhovavý druh, hnízdní pár se zdržuje v areálu hnízdiště po celý rok. V září migrují zpravidla jen jednoletí jedinci a to převážně na jihozápad Evropy. V přírodě hnízdí převážně na skalních stěnách, pokud nemají k dispozici skály, zahnízdí i ve starém hnízdě jiného druhu. Sám hnízdo nestaví, ani neupravuje, na skále mnohdy hnízdí přímo na holém podkladu. Byla zaznamenána i hnízda na zemi. Oblíbil si lidské stavby a často hnízdí ve zříceninách hradů nebo na různých věžích. Přesto na rozdíl od poštolky nehnízdí příliš často ve velkých městech. Na hnízdo se pravidelně vrací nebo hnízdí aspoň poblíž původního hnízda. Před hnízděním předvádí akrobatické zásnubní lety. Ve střední Evropě snáší samice nejčastěji na konci března či začátku dubna 3–4 vejce. Sedí na nich cca 29–30 dní, samec ji občas střídá. Samice si buď potravu sama uloví, když ji samec vystřídá v sezení, nebo jí samec nosí kořist na hnízdo. Po vylíhnutí se o mláďata na hnízdě stará asi 14 dní jen samice, samec přináší kořist, poté se střídají. Mláďata opouštějí hnízdo po 35–42 dnech, ale rodiče je nadále krmí ještě aspoň dva měsíce. Sokoli pohlavně dospívají ve dvou až třech letech. Online přenos z hnízda
Sokol stěhovavý – Nový Jižní Wales
Videozáznamy – Lady Hawk První mládě se vylíhlo v 8:44 10/10/19 australského času. Druhé mládě se vylíhlo v 9:06. Začne se krmit a nejmladšímu se podaří udržet hlavu dostatečně dlouho na to, aby získal pár kousnutí!