Divocí zubři vyhynuli ve Spojeném království asi před 6 000 lety, letos v červnu správci vypustili do rezervace v anglickém hrabství Kent tři samice zubra, v rámci obnovy divoké zvěře. Chovatelé zvířat netušili, že jedna z nich je březí.

Před pár dny se jedna samice oddělila od zbytku, jak se ukázalo, hledala odlehlé místo, kde by mohla porodit mládě.
„Několik dní jsme samici číslo dvě neviděli, a bylo to znepokojující, protože je jinak běžně velmi sebevědomá a vždycky před ostatními – doufali jsme, že je v pořádku,“ řekl listu The Guardian správce parku Tom Gibbs a dodal, že nesvá mu připadala i dvě zbývající zvířata.
„Vydal jsem se ji hledat a asi po hodině jsem zaslechl šelest na okraji lesa. Nechtěl jsem se k ní příliš přibližovat, a tak jsem podíval dalekohledem a viděl jsem její švihající ocas,“ řekl Gibbs, kterému se v tu chvíli zdálo, že poblíž ní stojí nějaké menší zvíře, jako je jelen. „A pak zpoza samice vykoukla tlamička. Bylo to prostě neuvěřitelné, když jsem si pomyslel, že je to první divoký zubr narozený tady v Anglii. Byl to prostě velkolepý okamžik,“ dodal správce.
Projekt v Kentu na jihovýchodě Anglie, který se má postarat až o deset zubrů, je výsledkem snah fondů Kent Wildlife a Wildwood. Tři samice a nové mládě, které nyní v rezervaci žijí, nemají jména, a to z úcty k jejich statusu jako divokých zvířat. Správa rezervace má v plánu k samicím v listopadu vypustit i samce z Německa v naději, že se velcí savci spáří.

Zubr evropský

Zubr evropský je zvíře z čeledi turovitých. Samec je 290 cm dlouhý, váží 530–920 kg, kohoutková výška je 180–195 cm. Samice je téměř o polovinu menší, váží 320-540 kg.  Zubr se vzhledově velmi podobá bizonovi. Má světle až tmavě hnědou srst. Líná na jaře. Zubr je největší volně žijící přežvýkavec v Evropě.
Původním životním prostředím zubra jsou oblasti listnatých a smíšených lesích mírného pásu, dává přednost porostům s bohatým podrostem a mýtinami. Jejich adaptabilita je však mnohem větší. Mohou žít v otevřených lesostepích i v nepříliš strmých horských terénech. Na Kavkaze vystupují až do nadmořské výšky 2100 metrů nad mořem. V běloruské části Bělověžského pralesa obývají zubři porosty s převahou jehličnanů.

Základní potravu zubrů tvoří zhruba 50 druhů trav a bylin a 10 druhů stromů. Potrava zubrů se výrazně liší podle prostředí, kde se vyskytuje. Jejich oblíbenou potravou jsou i žaludy, nejrůznější lesní plody, například ostružiny a houby.
Největší stáda současnosti žijí v Polsku v části Bělověžského pralesa. Zubr evropský je nejen přísně chráněným zvířetem, ale zasloužil se i o vytvoření první Mezinárodní plemenné knihy, která eviduje čistokrevná zvířata, s případným využitím pro chov. V současné době dochází k repatriaci tohoto druhu i v dalších zemích Evropy a Asie. Ve vojenském prostoru v Milovicích byla také vypuštěna skupina zubrů, která se tu i rozmnožuje.

Vypuštění tří samic zubra evropského

Zdroj: cooltura24.co.uk, Guardian News