Hnízdo orlů bělohlavých se nachází na břehu jezera Dale Hollow na hranici Kentucky a Tennessee. Jezero bylo vytvořeno přehrazením řeky Obey.
Oba orli jsou pojmenováni po řece Obey. Samička byla pojmenována River, sameček dostal jméno Obey.


Projekt živého vysílání byl zahájen v roce 2014. Kamera byla instalována jedním z fanoušků tohoto projektu,Twin Lakes TV a poskytuje online přenos 24/7. V sezóně 2018 společnost TV Twin Lakes, nainstalovala druhou kameru s mikrofonem k hnízdu. Kamera byla zakoupena za pomoci finančních příspěvků od různých dárců.
V roce 2020 se strom s hnízdem vyvrátil. Orli si postavili nové hnízdo jen 6 metrů vzdálené od původního hnízdního stromu. V létě roku 2021 byla k hnízdu instalována nová kamera.
Online přenos zajišťuje Sdružení Dale Hollow Lake Marina ve spolupráci s Twin Lakes TV.
Orli jsou viděni v jejich přirozené lokalitě a diváci mohou být svědky útoků Výrů virginských nebo jiných orlů, a mohou vidět zranění nebo smrt jednoho z orlů a nebo jejich mláďat.
Společnosti DHEC je povoleno se přiblížit k tomuto hnízdu pouze jednou za rok, červenec / srpen, kdy jsou orli vzdáleni od hnízda. DHEC v tuto chvíli provádí úpravy kamery a údržbu. DHEC nebude porušovat federální zákony a v žádném jiném ročním období z jakéhokoli důvodu nepůjde blízko tohoto hnízda. Lidský zásah do života orlů ohrožuje hnízdo, orly, jejich mladé a může způsobit, že by orli opustili toto hnízdo. Stejně tak, pokud se během hnízdní sezóny něco stane s kamerami, DHEC se nebude přibližovat k hnízdu, kamera zůstane mimo provoz až do povoleného vstupu červenec / srpen mimo sezónu.
Proto si prosím prohlížejte tento přenos s uvážením, že nikdo se k tomuto hnízdu nedostane z jakéhokoli jiného důvodu než z dálky, s dalekohledem. Vše zůstává na přírodě v tomto hnízdě a DHEC nebude do hnízdění zasahovat.

Hnízdění 2023

23. 1. 2023 River snesla první vajíčko sezony 2023, druhé 26. 1 a třetí 29.1.
První mládě se vylíhlo 3. března, druhé 4, března a třetí 7. března

Online přenos z hnízda:

Hnízdo orla bělohlavého – webkamera Dale Hollow

Videozáznamy:

První mládě je na světěLíhnutí druhého mláděte

Druhé mládě se vylíhlo

Třetí mládě se líhneVylíhlo se třetí mládě

Krmení orlíčkůZdroj: Dale Hollow Eagle Camera
Videozáznamy: S&M Türkatar