V Národním parku (NP) České Švýcarsko se letos díky výzkumu České zemědělské univerzity (ČZU) podařilo doložit první reprodukci vlků obecných v novodobé historii. Vlčí pár vyvedl tři mláďata ve východní části národního parku. Vlčata jsou zachycena zejména na snímcích a videozáznamech z fotopastí, první doklad pochází z poloviny června, uvedl mluvčí správy parku Tomáš Salov.

„Vlci se v tomto národním parku objevují již od roku 2016, nejprve bylo toto velké chráněné území součástí dvou sousedících teritorií vlků. Ovšem až letos se jádro jedné smečky přesunulo do samotného národního parku a vlci zde vyvedli mláďata. Zjevně některé klidové a nyní bezzásahové části parku skýtají větší míru klidu, než blízce položené Lužické hory s masivní postkůrovcovou těžbou,“ řekl Aleš Vorel z České zemědělské univerzity, který je též šéfem společného projektu OWADIS.

Tento česko-saský projekt probíhá na území Národního parku České Švýcarsko již druhým rokem. Jeho náplní je podrobný terénní monitoring osídlení vlků. Projekt navazuje na předchozí velmi dobrou spolupráci českých a německých vědců, obecným cílem této spolupráce je zavedení a podpora intenzivního přírodovědného výzkumu vlků v severočeském pohraničí.
Vlci se do Národního parku České Švýcarsko vrátili v roce 2016. Reprodukce vlků na území národního parku však byla potvrzena poprvé letos. Vlci byli na území dnešního Českého Švýcarska člověkem vyhubeni nejpozději v roce 1756, kdy měl být na území českokamenického panství odstřelen poslední jedinec. K potvrzené reprodukci vlků v Českém Švýcarsku tak došlo po 265 letech.

Videozáznam vlčích mláďat z fotopasti zdroj: Česká zemědělská univerzita, projekt OWADIS

Zdroj: npcs.cz