Výr velký je jedním z nejohroženějších ptačích druhů v Estonsku. I když v jiných částech Evropy výr často hnízdí na skalních římsách, v Estonsku jsou jejich hnízda obvykle na zemi vedle pařezu nebo kmene, ale mohou využít i hnízda větších dravců nebo jiné plošiny nad zemí. Jedno takové je v severním Estonsku, kde snad letos výr zahnízdí na umělé hnízdní plošině. Platformu, viditelnou na kameře, postavil Randar, který tento pár výrů sleduje již mnoho let. V loňském roce tento pár neměl žádná mláďata, ale úspěšně se rozmnožoval již několik let po sobě.

Populace 30-50 hnízdících párů v Estonsku byla odhadnuta v roce 2019. Obývá převážně přímořské oblasti Estonska. V roce 2021 byla na známých estonských hnízdištích nalezena pouze čtyři mláďata. Dvě ze čtyř mláďat uhynula před zimou. Výr je ohrožován vyrušováním člověkem v období rozmnožování, nízkými počty dospělých ptáků, nadbytkem kořisti a kontaminací kořisti toxiny. Populace klesá také v estonských sousedních zemích Finsku a Lotyšsku. Podle schémat sledování dravců počet hnízdících párů ve Finsku od poloviny 90. let klesal o 3 % ročně. Estonský trend je podobný, ale kvůli malému počtu ptáků je obtížné vypočítat přesná čísla.


Výři začínají hnízdit v únoru, kdy je vybráno místo rozmnožování pro rok a probíhají námluvy. Velmi raná snůška může být již v posledních dnech února, ale většinou samice snáší 2-3, zřídka 4 bílá vejce, koncem března – začátkem dubna. Po 34-36 dnech inkubace se kuřata líhnou koncem dubna nebo začátkem května. Mláďata zůstanou v hnízdě do poloviny června, ale opouštějí hnízdo dříve, než mohou létat. Dospělci krmí mláďata až do září. Výr se živí především malými hlodavci (zejména hraboši vodními) a ptáky od pěvců po husy. V menší míře se jedí také obojživelníky.

Hnízdo s kamerou se nachází na severním pobřeží Estonska, docela blízko silnice a statků. Proto mohou být čas od času slyšet antropogenní zvuky. Snad náhodný kolemjdoucí sovy nevyplaší. Dospělí ptáci zde nemají kroužky, takže neznáme jejich původ. Samice je trochu větší, nehouká, ale vrže. Hlas samce slyšíme častěji a také dosud častěji hnízdo navštěvoval.
Je možné kameru posouvat, naklánět a přibližovat. Očekává se, že většina zajímavých aktivit se bude odehrávat na hnízdě. Je těžké najít hřady mimo hnízdo, protože se nemůžeme dívat nad kameru. Kamera a mikrofon jsou od hnízda vzdáleny 7-8 metrů.
Kamera hnízda výra byla nastavena na začátku března 2022. Kamerový stream je přenášen přes 4G mobilní internet, takže při intenzivním využívání sítě může docházet k výpadkům přenosu. Totéž se může stát při údržbě.

Online přenos:

Výr velký – Estonsko

Videozáznamy:

Sameček přiletěl k hnízduSameček v hnízdě

Sameček přinesl samičce do hnízda myš

Zdroj: Kotkaklubi, videozáznamy Liznm