Pulzní oxymetr je malé a nenápadné zařízení, které vám může zásadně pomoci v péči o vaše zdraví, zvlášť v době pandemie. Tento přístroj nasazující se na prst vám dokáže během chvíle změřit tlak a také míru okysličenosti vaší krve. A znát aktuální okysličenost, neboli saturaci, krve, je důležité např. v momentě, kdy jste nakaženi covidem-19. Oxymetr vám umožní průběžně kontrolovat váš zdravotní stav. 

Jak a proč se používá

Nejdřív pulzní oxymetr zapněte a poté do něj vložte prst nehtem nahoru. Hodnotu tlaku a saturace budete znát během několika okamžiků. Výsledné údaje jsou spolehlivým ukazatelem vašeho zdraví. Jeho užitečnost se projeví hlavně trpíte-li covidem. Pomocí oxymetru můžete průběžně hodnotit svůj stav a sledovat, jestli se náhodou nehorší. To byste poznali podle snižujících se hodnot naměřené okysličenosti krve. 

Saturace krve se zaznamenává na škále od 0 do 100%, přičemž zdravý člověk ji nikdy nebude mít pod hodnotou 95. Nižší míra kyslíku v krvi je typická pro nejrůznější plicní onemocnění a pro covid-19. Pokud je váš výsledek saturace od 90 do 94% je vhodné konzultovat tento pokles s praktickým lékařem. Jste-li ale na hodnotách nižších než 89% neprodleně tento stav konzultujte s lékařem, protože může být již důvodem k hospitalizaci.

Nejlepší pulzní oxymetry

Depan pulzní oxymetr YK-81C OLED černý

Beurer PO 40 pulzní oxymetr

Clontec ISO 13583 Prstový pulzní oxymetr LCD

iOXIMETER LE-1204 pulsní oximetr

Beurer PO 30 pulzní oxymetr

 

Článek Zjistěte stav okysličení krve s pomocí pulzního oxymetru se nejdříve objevil na České návody.