Po čem?  No přece po Vánocích. Jak dlouho se na ně děti těšily a ptaly se, kdy už budou. A já jim pořád říkala, proč chcete, aby už byly? Vždyť pak to tak rychle uteče, že se musíte těšit zase znovu!  A uteklo. Jsou fuč. Jen stromek a výzdoba nám je ještě připomínají.  Pod ním rozbalené dárky a sypající se jehličí. Stůl už místo salátu a slavnostního prostírání, zdobí jen