Videozáznam kolonie albatrosů královských na Novém Zélandu.

Projevování náklonnosti mezi páry albatrosů. Když se jeden z páru vrátí z moře jejich přílet k hnízdům provází bouřlivé volání, podle kterého se partneři poznávají, ihned po dosednutí začnou roztahovat křídla na uvítanou. A tím to nekončí. Přiblíží se k sobě, aby do sebe začali zlehounka cinkat zobáky.Tyto projevy jsou typické i při páření.