Vzpomínáte na orly mořské Annu a Uku?
Nepříznivé počasí a 3 mláďata těsně před opeřením intenzivním cvičením křídel zapříčinili rozpad hnízda v druhé polovině června 2016.Nakonec z hnízda zbylo jen pár větví. Orlům se naštěstí nic nestalo,zůstali na okolních větvích a pokračovali ve svém cvičení.
Kamera byla zkušebně spuštěna 10.12.2016 Anna a Uku nezačali stavět hnízdo pro nadcházející sezónu na stejném místě.
Estonští ornitologové Urmas Sellis a Renno Nellis si udělali výlet do hnízdící lokality,aby zjistili jaké je situace.Zjistili,že orli nezačali se stavbou nového hnízda, ani se nezdržují poblíž místa bývalého hnízdícího stromu.
Postavili plošinu ve stromu na bázi nového hnízda v naději,že se orli vrátí.
21.1.2017 Ornitologové s týmem navštívili lokalitu opět,dostavěli hnízdo a nainstalovali novou kameru.

Teď už je jen na orlech,zda si hnízdo najdou a opět zahnízdí.

Videozáznamy