Tato kamera se nachází v blízkosti přírodního pramene v Národním parku Grasslands Val Marie. Kamery byly instalovány v Západním bloku národních parků v blízkosti zavlažovacího otvoru. Tyto kamery poskytují nahlédnutí do každodenního života prérijních bizonů a dalších divokých zvířat. V národním parku Grasslands se volně pohybuje téměř 400 bizonů. Val Marie je prérijní vesnice nacházející se v jihozápadní oblasti Saskatchewan v Kanadě. Je to asi 30 kilometrů od hranice mezi Kanadou a Spojenými státy.
Národní park Grasslands zachovává směsný trávní ekosystém, přes 70 různých druhů trávy a více než 50 různých druhů divokých květů. Trávníky jsou jediným místem v Kanadě, kde můžete vidět stádo bizonů, černé fretky, kuňky východní, psouny prériové a sýčka králičího v jejich rodném stanovišti.

Bizon americký

Bizon americký je statné zvíře, největší savec Severní Ameriky. Existují dva druhy: bizon prérijní a bizon lesní.
Prérijní bizon se původně vyskytoval na Velkých pláních od kanadské Alberty až po Mexiko,
Bizoni jsou přežvýkavci. Spásají traviny,zejména tzv. bizoní trávu. Lesní bizoni se navíc živí výhonky dřevin, žaludy a bobulemi.
Říje probíhá od května do září, kdy spolu bizoní býci urputně zápasí. Po devítiměsíční březosti rodí samice jedno mládě, které kojí asi rok. Telata zůstávají u matky až do dosažení dospělosti, tj. do stáří tří až pěti let.
Prérijní bizoni se sdružovali do obrovských stád, jež mohlo tvořit i několik desítek tisíc jedinců , pokrývali území až o rozloze 80 čtverečních kilometrů. Na podzim se bizoní stáda přesouvala na jih a východ a na jaře se vracela zpátky do severních a západních oblastí. V zimě se bizoni rozptýlili do menších skupinek, hlavou odhrnovali sníh a spásali trávu.

Online přenos:

Bizoni

Videozáznamy:

Bizon zblízka

Stádo bizonů

Psoun prériový

Kojoti

Zdroj: Arlene Beech, Wikipedie, Grasslands National Park