Pár metrů udusané hlíny rozbíhajících se do všech světových stran.
Několik kamenů ledabyle ležících napravo i nalevo.
Nemnoho zelených lístečků vykukujících na svět.

Jen kousek země, mohli bychom říci.
Opak je však pravdou.

Celým světem.