Hnízdo kalousů ušatých se nachází na okraji města Tiszavasvári, v Maďarsku. V blízkosti je také jabloňový sad a pole. Kamera je napájena solárními panely.

Toto živé vysílání by nebylo možné bez usilovné práce Sándora Zsirose na údržbě této budky. Děkujeme Istvánu Szabóovi a Bee Balázs Szabóné za možnost umístit tuto budku a kameru na svůj pozemek.
Sezóna 2023
Samička snesla celkem šest vajíček v období od 14. března do 24 března.
První mládě se vylíhlo 11. dubna, druhé 12. dubna, třetí 14 dubna a čtvrté 16, dubna. V hnízdě zůstávejí 2 vajíčka, která se budou líhnout každým dnem.

Kalous ušatý

Kalous ušatý je středně velký druh sovy z čeledi puštíkovitých hnědého a černého zbarvení s charakteristickým prodlouženým opeřením kolem ušních otvorů, díky kterému získal svůj název v mnoha světových jazycích.
V České republice se jedná o jednu z nejhojnějších a nejrozšířenějších sov vůbec. Kalous ušatý přednostně obývá okraje lesů v blízkosti otevřených krajin s nízkou vegetací, jako jsou pole nebo louky, vyskytuje se také v močálech, větších parcích, houštinách a skupinách jehličnatých stromů. V zimě se často stahuje blíže k lidským obydlím a může být proto zaznamenán i ve městech.
Hnízdí obvykle jednou, v případě velké hojnosti potravy i dvakrát ročně, a to v rozmezí od března do června. Vlastní hnízda téměř vždy nestaví, na místo toho využívá již opuštěná hnízda krkavcovitých ptáků (převážně vran, havranů a strak), ale i kání, veverek a volavek, zřídkakdy zahnízdí také v trhlině ve skále, v dutině stromu nebo na zemi.[
Samice klade obden 3–7 vajec, na kterých sedí sama po dobu 27–28 dnů. Jelikož však začíná sedět již na prvním vejci, mezi mláďaty je následně dobře patrný věkový rozdíl. Během období, kdy samice provádí inkubaci, ji samec do hnízda nosí potravu a následně z velké části obstarává potravu i pro již vylíhlá mláďata, zatímco samice se obvykle nevzdaluje daleko od hnízda.
Ve věku 3–4 týdnů pomalu začínají mladí kalousi opouštět hnízdo a zdržují se na větvích v jeho blízkosti, po kterých dokáží šplhat také pomocí svého silného zobáku. Ve věku zhruba 5 týdnů jsou již vzletná a o 1–2 týdny později se plně osamostatňují.
Kalous ušatý se ve volné přírodě dožívá průměrně 4 let,[v zajetí se však může dožít i více než 20 let. Zatím nejstarší ve volné přírodě zaznamenaný jedinec pochází z Finska s věkem celých 17 let a 11 měsíců.

Online přenos z hnízda:

Kalous ušatý – webkamera Maďarsko

Videozáznamy:

Samička je vidět, jak jí skořápku a později opouští budku, takže máme pohled na první mládě!Sameček přináší do hnízda samičce kořist

Letmý pohled na jedno z mláďat, když samička snídalaSamička krmí sebe a své dvě sovičky. Později může být viděna, jak jí skořápku vejce, což naznačuje, že se vylíhlo třetí mládě

Samička jí další skořápku, vylíhlo se čtvrté mládě

Zdroj /madarles.hu, videozáznamy Arlene Beech