Online přenos z hnízda orla mořského Haliaeetus albicilla v Tucholském lese je společným projektem Výboru pro ochranu orla, lesního okresu Woziwoda a polského rozhlasu S.A. prosazující ochranu starých lesů a největšího polského druhu dravce – orla mořského.

Hnízdo a starý les v okruhu 200 m jsou chráněny celoročním ochranným pásmem, kde se neprovádějí žádné lesnické práce. Protože jsou orli mořští extrémně opatrní, podařilo se až po mnoha letech spustit online přenos z hnízda heraldických druhů již potřetí. Dříve to probíhalo pouze na Lesním inspektorátu Kutno (2012) a Lesním inspektorátu Dobročín (2013). V Lesnické inspekci Woziwoda členové ESC umístili kameru vedle orlího hnízda v polovině ledna 2021, se souhlasem Krajského ředitelství pro ochranu životního prostředí v Bydhošti než se ptáci začali rozmnožovat. Hnízdo, ze kterého je přenos, se nachází na 140 let staré borovici ve výšce asi 25 metrů a je obýváno ptáky již 4 roky. Dříve orli hnízdili od konce 90. let ve 160 let starém borovém lese u jednoho z jezer uprostřed lesa. K rozmnožování je tehdy přimělo umělé hnízdo pro orlovce říční postavené dobrovolníky ECC. Tato pozice orla mořského existuje na lesním inspektorátu Woziwoda již minimálně 25 let! V roce 2021 opustilo hnízdo 1 mládě, v roce 2022 – 2 mláďata. Tula a Borek přinesli na hnízdo jako potravu 12 káňat, z toho 6 živých; žádné káně nepřežilo.

Orel mořský

Orel mořský je největší evropský orel a největší dravec vyskytující se v Česku. Délka jeho těla dosahuje 76–92 cm a v rozpětí křídel měří 190-240 cm. Hmotnost u samce je cca 4 kg, u samice 7 kg. Zbarvení tmavohnědé, jen ocas bílý, případně i jiné světlejší oblasti na hlavě a krku. Za letu se snadno pozná podle charakteristického vzhledu dlouhých širokých křídel s dlouhými letkami.
Hnízdí jednotlivě na okrajích zatopených území, v jezernatých, rybničnatých a pobřežních oblastech. Zásnubní lety za mírného počasí probíhají již v druhé polovině prosince, obvykle však během ledna až března. Oba ptáci při nich vystoupají za hlasitého volání do výše, kde se samec spouští střemhlav na samici, která se na poslední chvíli převrátí na záda a proti samci nastaví pařáty.
Hnízdí 1× ročně, náhradní snůšku klade jen v případě brzkého zničení vajec. Ve střední Evropě začíná hnízdit zpravidla v únoru, kdy do hnízda klade 1–3 bílá vejce o rozměrech 74,7 × 57,9 mm a hmotnosti 141–145 g. Snášena jsou v intervalu 2–3 dnů a na jejich inkubaci se podílejí oba ptáci po dobu cca 38 dnů. Mláďata zpočátku krmí jen samice, která jim trhá veškerou potravu, po 5–6 týdnech si s kořistí již poradí sama a předkládá jim ji i samec. Doba krmení na hnízdě je asi 70–75 dnů. I po opuštění hnízda se mláďata zprvu zdržují poblíž a rodiče je krmí ještě aspoň 1 měsíc. Pohlavní dospělosti dosahují ve věku 5–6 let. Ve volné přírodě je nejvyšší zaznamenaný věk 34 let.
Orel mořský je řazen mezi kriticky ohrožené druhy naší fauny. Stále však dochází k jejich pronásledování, ohrožování kladením otrávených návnad v podobě uhynulých zvířat napuštěných jedem či k nelegálním odstřelům.

Online přenos z hnízda:

Orel mořský – webkamera z hnízda v Polsku

Videozáznamy:

První mládě v hnízděVylíhlo se druhé mládě

Krmení mláďat


Zdroj:

Komitet Ochrony Orłów Eagle Conservation Committee
videozáznamy
Komitet Ochrony Orłów, S&M Türkatar