Dnes trochu na jiné téma.

Chodíme s Honzíkem již delší dobu na logopedii, kde nám nabídli tzv. Program Maxík pro předškoláky. Jde o stimulační program, který se zaměřuje na různé dovednosti, jednoduše řečeno jde o komplexní přípravu do školy. Nějaké další informace se dočtete např. zde, ale i jinde na netu.

Máme za sebou dvě setkání, tedy 4 lekce. Děti se naučily správně držet fix (používají tento), správné sezení u stolu, plynulý pohyb při psaní, trénují dechová cvičení, nejdříve dělaly tečky, poté vodorovné čáry, následně svislé. U “psaní” vždy říkají básničky po slovech a později po slabikách, je to důležité pro zdravé dýchání.

Něco pro předškoláky

 

Něco pro předškoláky

 

Něco pro předškoláky

 

Něco pro předškoláky

Nacvičují tak dovednosti grafomotorické, schopnosti cíleného pohybu a jeho automatizaci, nové pohybové stereotypy nebo rozvíjí komunikační dovednosti. Posilují oblast zrakovou i sluchovou, prostorovou orientaci, intermodalitu (schopnost přepínat mezi  různými způsoby smyslového vnímání – podle zvukové podoby hlásky si představit správný tvar písmene a opačně), a serialitu (sled po sobě jdoucích úkonů, při jehož respektování dosáhnou v krátkém čase cíle bez chyb, chaosu či stresu), ale i schopnost koncentrace pozornosti.

To jen tak stručně na úvod něco z teorie. Já bych vám ale ráda ukázala činnost, která výborně trénuje rozvoj řeči, prostorovou orientaci, početní dovednost i koncentraci a není pro předškoláky úplně snadná, alespoň zpočátku.

Základem je na papíře nakreslený strom, jeho obrys, dále pak jablíčka různých barev, tří velikostí (velká, střední, malá) a s lístečky ve dvou směrech – vlevo a vpravo.

Už jen vystřihováním jablíček děti trénují motoriku i tuto dovednost. Pak už si můžete hrát. Nejdříve si ujasněte pojmy – části stromu – kmen, koruna, vpravo, vlevo, nahoře, dole,  uprostřed. Trénujte velikosti jablíček – střední, malé, velké.

A co konkrétně můžete pilovat?

 • Jaký tvar mají jablíčka?
 • Jakou mají velikost?
 • Jsou velká, malá, střední?
 • Ukaž velké jablko.
 • Které je nejmenší?
 • Kde je největší jablko umístěno?
 • Kolik středně velikých jablíček vidíš?
 • Na kterou stranu směřuje stopka na tomto jablíčku?
 • Ukaž malé jablko se stopkou na pravou stranu.
 • Rozkládat jablíčka na strom podle pokynu trenéra/rodiče – Polož středně veliké jablko do středu stromu. / Polož středně veliké jablko s lístečkem vpravo do středu stromu.
 • Následně zvládnout pokyny: Vezmi červené jablíčko se stopkou na levou stranu a polož ho na strom na pravou stranu nahoru.

Postupuje se v rámci několika dní, ne vše najednou. Věřte, že poslední úkony jsou pro koncentraci pěkně náročné, ale samozřejmě i pro bezchybné zvládnutí celého zadání. Role si můžete vyměnit – dítě může dávat pokyny vám a kontrolovat vás. A nemusíte se omezovat na tvary jablíčka, lze pracovat i s jinými variantami.

Něco pro předškoláky

 

Něco pro předškoláky

 

Něco pro předškoláky

 

Něco pro předškoláky

 

Něco pro předškoláky

Věřím, že někteří by mohli tuto aktivitu využít pro své děti a nemusí jít nutně o trénink do školy. Já jsem ráda, že my jsme do toho šli, Honzíka to děsně baví (myslím na kurzu, chce to totiž denní trénink a to už se mu tolik nechce:-) ).

Hodně zdaru:-).

Něco pro předškoláky