Hnízdo orlů mořských se nachází v polském národním parku Tucholské Bory. Online přenos je společným projektem Výboru pro ochranu orla, lesního okresu Woziwoda a polského rozhlasu S.A. prosazující ochranu starých lesů a největšího polského druhu dravce – orla mořského. Hnízdo a starý les v okruhu 200m jsou chráněny celoročním ochranným pásmem, kde se neprovádějí žádné lesnické práce.


V lesním okrese Woziwoda byla kamera se souhlasem Regionálního ředitelství pro ochranu životního prostředí v Bydgoszczu umístěna do orlího hnízda v polovině ledna 2021, než se ptáci začali rozmnožovat. Hnízdo, ze kterého se provádí přenos, se nachází na 140 let staré borovici v nadmořské výšce asi 25 metrů a tři roky je obsazeno ptáky.


Hnízdění 2022
V lednu proběhla úprava hnízda.
3. března snesla samice první vejce, druhé vejce 6. března a třetí vejce 9. března.
První mládě se vylíhlo 8. dubna, druhé 12. dubna a třetí 14. dubna.
16. dubna třetí kuřátko uhynulo.
Od 21. května začali orli nosit na hnízdo živou kořist. Orli mořští často vybírají mláďata z hnízd jiných dravců. V tomto případě jsou obětí mláďata káně lesní.
Orli mořští loví mláďata v hnízdech jiných ptáků, protože jsou snadnou kořistí. Při kroužkování v jejich hnízdech ornitologové nachází ostatky čápů černých a různých druhů dravců. Je také extrémně vzácné, že takové mládě-oběť přežije leteckou přepravu bez zranění a je adoptováno dospělými orly mořskými, kteří nedokážou spočítat svá mláďata. V tomto případě je rozdíl ve vývoji mláďat orlů a káňat velký, takže mláďata se stanou potravou orlů.
Káně po dobu 24 hodin zůstalo na hnízdě. Mladí orli mořští rychle přijali přítomnost malého káněte a neprojevovali žádnou agresi. Samice však viděla, že toto „nové“ mládě je velmi odlišné od ostatních a mělo by být vyřazeno. Tula mládě zabila a krmila jím svá mláďata.


Za sedm dní orli donesli na hnízdo celkem třináct mláďat káně lesní. Pozoruhodné je, že transport do hnízda přežila až polovina káňat. Konec května je obdobím, kdy jsou mláďata káňat velmi viditelná pro bystré oko orlů mořských, protože jsou v bílém chmýří. Dospělá káně nejsou schopna ochránit mláďata proti tak silnému predátorovi.

Online přenos z hnízda:

VAROVÁNÍ! Vysílá se živě, takže některé scény ze života ptáků mohou být pro citlivé lidi drastické.

Orel mořský – webkamera z hnízda v Polsku

Videozáznamy:

VAROVÁNÍ!!! Videozáznamy mohou být pro citlivé lidi drastické!

Samec Borek přinesl na hnízdo mládě káněŽivé káně v hnízdě orlů mořských

Samice Tula zabila mládě káně a krmila jím svá mláďata


Tři živá mláďata během jednoho dne, samice je postupně zabila

Další živé káně na hnízdě


27. května, stále na hnízdě orlů zůstávají dvě mláďata káně, starší mládě s tmavším peřím bylo do hnízda přineseno v úterý 24. května druhé mladší mládě samec donesl ve čtvrtek 26. května.

Zdroj: Komitet Ochrony Orłów, videozáznamy Komitet Ochrony Orłów, Arlene Beech, S&M Türkatar