Veľkonočné posolstvo 
(charizma Vincentínov-Lazaristov- služiť najnúdznejším a beznádejným má 400 výročie)

Znesieme každé zlo, každý hriech, každé poníženie, každú nespravodlivosť, každé jarmo, každú porážku, každú námahu, ak si budeme opakovať: 
“ Uverili sme v Lásku. Skrze toto všetko, Pane, odvážili sme sa uveriť v Lásku. Kristus nám odpovedá, tak ako aj svojim apoštolom každodenne pripomínal, majte dôveru ja som premohol svet, premohol som všetko toto zlo. Toto utrpenie, tento kríž, táto láska na kríži to som ja. 
Nebojte sa. V Kristovi, s Kristom sa utrpenie stalo prostriedkom zjednotenia.“