Hnízdo supů hnědých („Aegypius monachus“) nacházející se na velké borovici lesní („Pinus sylvestris“) v národním parku Sierra de Guadarrama na jeho madridském svahu.

V této oblasti se nachází velká kolonie supa hnědého, celkem asi 360 párů v Sierra de Guadarrama rozmístěných v různých místech, přičemž nejvýznamnější je Alto Lozoya (Rascafría, Madrid) s asi 153 páry. Navíc je to jedna z nejvýznamnějších kolonií na světě. Přibližně 70 % párům, které se začnou množit, se daří odchovat mládě, takže s největší pravděpodobností vše dobře dopadne a mládě bude moci koncem léta vylétnout z hnízda.
Jedná se o projekt financovaný a vyvinutý národním parkem Sierra de Guadarrama ve spolupráci se SEO/BirdLife s cílem přiblížit veřejnosti tento symbolický druh této chráněné oblasti. Tato webová kamera funguje každou chovatelskou sezónu od roku 2014.
První známé odhady populace hnědých supů v této oblasti jsou z roku 1973, kdy na madridském svahu hnízdilo 6 párů. Nejnovější údaje z roku 2020 ukazují celkem 153 párů (144 chovných a 9 nechovných) pro madridskou část národního parku. Z toho 53,6% se nachází v lesích v soukromém vlastnictví a zbytek v lesích ve veřejném vlastnictví. Ze 144 párů, které v roce 2020 hnízdili, 55 (38,2%) neuspělo. Zbytek chovných párů uspěl v chovu a do kolonie přibylo 89 mláďat. Během monitorování bylo lokalizováno 209 supích hnízdišť, z nichž 153 je v dobrém stavu. Populační trend je jednoznačně pozitivní: s nárůstem chovných párů o 300% v letech 1997 až 2020. Průměrné hodnoty produktivity a reprodukční úspěšnost mladých supů, kteří zdárně opustili hnízdo byl dosud nejvyšší zaznamenaný v kolonii s 89 exempláři.

Sup hnědý

Sup hnědý je největším zástupcem tzv. starosvětských supů (novosvětští supi jsou američtí kondoři) a současně největším ptákem Evropy. Váží 12 kg, v rozpětí křídel dosahuje 2,5 m. Nežije až tak společensky, jak je známo u jiných druhů supů. Většinou je vidět sám nebo v párech. Partneři si hnízdo staví na stromech, může mít 1 m na výšku a v průměru až dva metry. Samice snáší jediné vejce, na sezení se oba rodiče střídají 55 dní. O mládě pečují 4 měsíce.

Online přenos z hnízda:

Sup hnědý webkamera živě, ŠpanělskoVideozáznamy:

V hnízdě 2023 byly pozorovány kopulace několika párů. Toto je z 20. února.

Nové páření v hnízdě. Samec je jiný než den předtím, je okroužkovanýOkroužkovaný samec, který se pářil na hnízdě 21. února, má na levé noze PVC kroužek s nápisem TVM. Díky označení bylo ověřeno, že sup byl v této kolonii okroužkován jako kuře v roce 2017.

V hnízdě pokračuje střídání párů s několika málo intenzivními flirty. Jeden z exemplářů je kroužkovaný, ale liší se od TVM, který byl viděn 21. února. Tento samec může být YLV.

Zdroj: SEOBirdLife – Sociedad Española de Ornitología