Hnízdo sokolů stěhovavých se nachází v horní části vodárenské věže na Univerzitě Charlese Sturta v Novém Jižním Walesu v Austrálii.


Kamera byla instalována v roce 2007. Společnost Projekt FalconCam, byla založena v roce 2008, aby studovala, sledovala a zaznamenávala přirozené chování rezidentní sokolí rodiny dravého druhu ptáků, který byl do nedávné doby zařazen do seznamu na celém světě jako „ohrožený“ a aby poskytla výzkum, videozáznamy a vizuální vysílání pro celosvětové úsilí o ochranu.
První vajíčko samička snesla 26. srpna ráno v 04:30, druhé 28.8. ve 3:26 pm.

Sokol stěhovavý

Sokoli jsou draví ptáci známí svou schopností létat extrémně vysokou rychlostí (přes 320 km za hodinu), díky čemuž si vysloužili titul nejrychlejšího zvířete na Zemi.
Dospělí ptáci se zabarvením podobají jestřábovi. Na zbarvení je nejnápadnější charakteristický tmavý „vous“ na bílé tváři. Spodní strana těla je na bledém podkladu hustě příčně pruhovaná a vrch je břidlicově šedý. Černá hlava s tmavším knírem přechází do bílého hrdla. Zbarvení sokolů je velmi variabilní. Čím severnější populace, tím je celkové zbarvení světlejší, naopak v tropech může zbarvení hlavy a zad být až černé.
Rozpětí křídel sokola stěhovavého je 74–120 cm, délka těla 35–58 cm. Průměrná délka samce je okolo 43 cm, samice pak měří průměrně 47 cm. Samci váží od 330 g do 1000 g, samice jsou výrazně větší a váží 700 až 1500 g. Velikost je variabilní stejně jako zbarvení, podle toho, o jaký poddruh se jedná. Severnější poddruhy jsou větší, jižní jsou drobnější.
Před hnízděním předvádí akrobatické zásnubní lety. Ve střední Evropě snáší samice nejčastěji na konci března či začátku dubna 3–4 vejce. Sedí na nich cca 29–30 dní, samec ji občas střídá. Samice si buď potravu sama uloví, když ji samec vystřídá v sezení, nebo jí samec nosí kořist na hnízdo. Po vylíhnutí se o mláďata na hnízdě stará asi 14 dní jen samice, samec přináší kořist, poté se střídají. Mláďata opouštějí hnízdo po 35–42 dnech, ale rodiče je nadále krmí ještě aspoň dva měsíce. Sokoli pohlavně dospívají ve dvou až třech letech. V přírodě hnízdí převážně na skalních stěnách. Pokud nemá k dispozici skály, zahnízdí i ve starém hnízdě jiného druhu. Sám hnízdo nestaví, ani neupravuje.
Loví téměř výhradně za letu, jeho kořistí jsou převážně ptáci do velikosti kachny.

Online přenos:

Sokol stěhovavý – Nový Jižní Wales

Videozáznamy:

První vejce sezóny 2023Xavier přináší špačka, Diamond si ho přebere a odlétá, sameček se ujme inkubaceDiamond snesla druhé vajíčko

Zdroj: Falcon Cam Project, videozáznamy Liznm